سرتیپ خادمی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امورعمرانی فرمانداری به همراه مدیر شبکه بهداشت ودرمان ، تیم کارشناسی صنعت و معدن و نیروی انتظامی چرام به طور سرزده از سطح بازار دیدن کردند.

در این بازدید ضمن تذکرات بهداشتی به کسبه و بازاریان مراحل مختلف تهیه و توزیع مواد و خوراکیها مورد نیاز مردم را رصد و کمبودهای این روند به صاحبان مغازه ها گوشزد کرده تا منبعد شاهد کمی و کاستی در عرضه و فروش کالاها مشاهده نگردد.

کارشناسان شبکه بهداشت نیز نکات بهداشتی لازم را در شیرینی فروشی ها و مکان هایی که کالای تازه بفروش می رسانند تذکر داده و از صاحب شیرینی فروشی خواستند که موارد بهداشتی را کماکان رعایت کرده تا خدای ناکرده به سلامتی مردم خدشه ای وارد نشود.

خادمی بعنوان مسئول گروه ارزیابی بازار نیز در این بازدید ها نکات بهداشتی را تایید واز مغازه داران خواست بیش از پیش به رعایت نکات بهداشتی اهتمام ورزند.

این گروه ارزیاب در سطح شهرستان چرام به طورسرزده گشت زنی کرده و مغازه های زیادی را مورد بررسی قرار دادند.