روز پنج شنبه مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران به همراه معاونین خود از تیم های سیار نمونه گیری کرونا بازدید کرد.

دکتر آرین غلامیان در حاشیه این بازدید گفت: پایانه مسافر بری، فرودگاه، ورودی شهر و فروشگاه های پر تردد از مهم ترین کانون های خطر شناسایی شده اند که روزانه با اعزام تیم های سیار در این مکان ها از افراد نمونه گیری می شود.

غلامیان همچنین در پاسخ به این سوال که تکلیف افراد با علائم مثبت چه می شود، اظهار کرد: در صورت مثبت شدن نتیجه تست، افراد به منظور قرنطینه تحت نظر تیم های تخصصی در شبکه بهداشت و درمان قرار گرفته و به ازای هر فرد با علامت مثبت، حداقل ده نفر از نزدیکان فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

غلامیان که حین بازدید از ترمینال با یک نمونه مثبت از رانندگان مسافربری روبرو شد، از تردد این خودرو با هماهنگی های لازم جلوگیری کرد و در پاسخ به اینکه رانندگان مثبت چه تکلیفی خواهند داشت، گفت: چنانچه تست راننده مسافربری در ترمینال مثبت گردد، با هماهنگی مسئولین مربوطه از تردد فرد مذکور حداقل به مدت دو هفته جلوگیری خواهد شد.

۸

همچنین تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان از فرودگاه شهرستان بازدید که غلامیان این مکان را نیز از کانون های مورد توجه برای بررسی عنوان کرد؛ که امروز با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان از تمامی مسافرین در بدو ورود به گچساران تست کرونا گرفته شد و بر اساس مستندات نمونه مثبتی گزارش نشد.

دکتر آرین غلامیان در پایان از تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان برای بیماریابی و پیگیری نمونه های مثبت شده تشکر و از همه مردم خواست تا به منظور کنترل شرایط و جلوگیری از وضعیت نامطلوب، پروتکل های بهداشتی را به طور جدی رعایت نمایند.