اعتبارنامه دکتر تاجگردون منتخب مردم حوزه انتخابیه گچساران و باشت در یک فرایند غیرقانونی و علیرغم نظر کمیسیون تحقیق مجلس و شعبه بررسی اعتبارنامه و شورای نگهبان و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با اختلاف ۲ رای رد شود و بعد دو نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد یکی شون دو روز قبل ادعای کرونای انگلیسی!! کند و دیگری در خفا ادعای رای دادن کند !! و مدعی شفافیت آرا نماینده گان باشد!!

و در عین حال حق و حقوق آحاد مردم حوزه انتخابیه گچساران و باشت و در واقع بخش اعظمی از مردم استان محروم کهگیلویه و بویراحمد به واسطه طمع و آز و تنگ نظری و خود زنی نمایندگان هم استانی ضایع گردد.

آنوقت مدعی این باشی که حضانت و سرپرستی مردم بی نماینده را تقبل کنی  و ظاهرا زانوی غم و همدردی بغل کنی ولی در عین حال فرزندان و مدیران آن حوزه انتخابیه را یکی یکی حذف کنی و دوستان انتخاباتی خویش را بجای آنان بگماری….

واسفا از اینهمه بی انصافی و طمع خواهی و تنگ نظری

در تازه ترین اقدام دو نماینده استان در مجلس یازدهم و در غیاب نماینده گچساران و باشت هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را بین خویش تقسیم کنی و توجهی به شهرستان بی نماینده نداشته باشی و نهایتا در اوج وقاحت و ناجوانمردی ۱۰۰ درصد ترکیب هیات نظارات آن شهرستان بی نماینده را به نفع کسانی که دنبال رد اعتبارنامه منتخب مردم بوده اند و حیات خویش را در رد اعتبارنامه و رد صلاحیت و حذف رقیب می پندارند ، چینش نمایی…

 

اری از قدیم گفته اند

ککای کمتر ؛ بهر بیشتر

(برادر کمتر مساوی با سهم بیشتر)

و قیامت و حق الناسی هم خواهد بود …

الیاس مرادی