سید رضا کاظمی پدیده ی جوان انتخابات با هدف بهبود توسعه شهری و برابری در استفاده از حقوق شهروندی وارد کارزار انتخابات شد.

به گزارش افتونیوز،سید رضا کاظمی به هدف خدمت به همشهریان خونگرم و مهربانش این بار پر قدرت تر پا به عرصه ی انتخابات گذاشته. باورمان باید بشود : زمان آن رسیده که جوانان تحصیل کرده و پاک دست وارد عرصه های خدمت رسانی شوند تا محرومیت را از جای جای این شهرستان تاریخی بزدایند و با تفکر عالمانه و اندیشه های علمی و بکر چهره ی شهر را دگرگون و عالی سازند.

بلاد شاپور؛ سرزمین مردمان دلیر و شجاع باید بار دیگر مردان دلسوز؛ شجاع و نخبگان فرهنگی را بر کرسی های مدیریتی خود ببیند.