افتونیوز؛ براساس اعلام رسمی فرمانداری “گچساران ”  کاندیداهای این دوره از انتخابات میان دوره ای ” باشت و گچساران ” عبارتند از : ” ساسان تاجگردون ، عبدالرحیم رحیمی ، امین اله بابویی، هومان عسکری ، محمد محمودی ، محسن کاویانی ، عبدالمجید کرمی ، پریوش نقدی ، سید محمود فاطمی ، نستور درخشنده پور ، علی مراد جعفری ، بهنام همتی ، سید قدرت الله حسینی بحرینی ، هوشنگ گرجی پور و محمدمهدی فروغی نیا ”

در میان کاندیداها از معاون وزیر تا نماینده اسبق و سابق مجلس دیده می شود تا فرماندار بازنشسته و پزشک و مدیران فعلی و مدیران عزل شده در صنعت نفت .

هر کدام از این افراد هم ادعا دارند که برای خدمت آمده اند و می خواهند به مردم محروم و بدون نماینده “گچساران و باشت ” خدمتی زیر بیرق عدالت و مبارزه با فساد و تیعض نمایند .

داستان وقتی جذاب تر می شود که همه آنها ادعا می کنند می خواهند راه خدمت انجام شده توسط نماینده سابق این خطه را انجام دهند ” غلام رضا تاج گردون “. او که حتی در نبودش در انتخابات شبح و سایه وی بر هر کاندیدای سنگینی می کند .

مردم گچساران و باشت اکنون وظیفه ای بسیار سنگین پیش روی خود می بینند . آنها در ۸ سال نمایندگی تاج گردون به واقع لذت داشتن یک نماینده واقعی را چشیده اند و اکنون معیارهای متفاوت و منطقی برای انتخاب دارند که همین امر برای کاندیداهای فعلی چنان ملموس است که حتی خائنین به رای مردم در انتخابات اسفندماه ۹۸ و پیروزی قاطع تاج گردون شهامت ندارند از تلاش های خود برای رد اعتبار نامه او دفاع کنند .

مردم گچساران و باشت بخوبی می دانند در لیست کاندیداهای فعلی کدامین یک از آنها با تمام توان برای رد اعتبار نامه ” تاج گردون ” تلاش کرده اند و البته به وقت خود پاسخ شایسته ای به آنها خواهند داد اما عملکرد شایسته و سازندگی بسیار رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه چنان است که حتی مخالفان و خیانت کاران به رای مردم که الان در قامت کاندیدا ظهور یافته اند جرات ندارند به تلاش شان در این خیانت آشکارا به حق الناس نه تنها افتخار کنند که اندکی دفاع یا توجیه نمایند !

کدام گچسارانی و باشتی است که نداند محور گزارش دهی های دروغین و پرونده سازی علیه فرزند شایسته شان در مجلس چه کسی بود ؟ نه تنها علیه تاج گردون که علیه تمامی مدیران ملی هم استانی در پایتخت که در آن گزارش سراسر کذب ، همه آنها را جزئی از شبکه فساد خوانده بودند !

کدام گچسارانی و باشتی است که نداند چه تعداد از کاندیداهای فعلی با تمام توان برای حذف ناجوانمردانه تاج گردون با تمام توان به میدان آمدند و امروز می خواهند علم دار ادامه خدمت و توسعه ای شوند که بی شک او در منطقه پایه گذاری کرد !

موتور توسعه گچساران و باشت را با گزارش های دروغ و کذب متوقف میکنند و آنگاه ادعای توسعه شهرستان و استان دارند ؟!

مدیر معزولی منتقدی که اوج مدیریت اش تنها ۳ سال مدیریت میانی در نفت بوده آنهم با حمایت همین “تاج گردون” سخن از داشتن برنامه و تیم همراهی از جوانان در تهران می کند که میخواهند اشتغال و معیشت را سامانی دهند  ” زهی خیال باطل “!!

مردم گچساران و باشت باید میان خدمت و توسعه شهرستان و خیانت به رای شان یکی را انتخاب کنند . همه می دانند کدامین کاندیداها با دم خود برای رد اعتبار نامه تا جگردون گردو می شکستند و خود پیشگام این خیانت بودند و  کدام کاندیدا شایسته گرفتن پرچم توسعه و خدمت بی منت از دست تاج گردون است .

تاریخ سالهای آینده به نسل امروز گچساران و باشت برای حذف تاریخی خائنین و انتخاب مجدد خدمت و توسعه افتخار خواهد کرد .

خرداد ۱۴۰۰ ، گچساران و باشت با غربال ناخالصی ها و خیانت کاران پیر و جوان از نو متولد خواهد شد، یک بار برای همیشه و همه با هم باید حذف شوند تا نسلی از گزارش های دروغی و شبنامه نویسان و نوچه هایشان خلاصی یابند .

خرداد ۱۴۰۰ زباله دان خیانت کاران به رد اعتبار نامه تا جگردون خواهد شد و آنروز گچساران و باشت خواهند شکفت و دوباره متولد . تولدی سیاسی برای توسعه ای پایدار .