اَفتونیوز _ شنیده ها حاکی از آن است که تعدادی از کاندیداهای شورای شهر دهدشت با اعمال نفوذ نماینده کهگیلویه بزرگ رد صلاحیت شده اند و آنهایی هم که تایید صلاحیت شدند کسانی اند در انتخابات نمایندگی مجلس از وی  حمایت و برای او تلاش کرده اند.

صرف اینکه این موضوع شایعه باشد و یا حقیقت باید گفت که وظیفه نماینده دخالت در چنین اموری نبوده و نیست و دخالت در رد و یا تایید صلاحیت افراد جایگاه اجتماعی و حتی نمایندگی وی را دچار تزلزل خواهد کرد.

اگر این خبر موثق باشد  باید فاتحه شهرستان کهگیلویه بزرگ  و دهدشت را خواند که نماینده اش بجای رفع محرومیت ها خود را در چنین موضوعاتی درگیر نموده و وجهه نمایندگی را در حد بسیار زیادی پایین می آورد.

حضور تفکر های متفاوت در بدنه شورای شهر می تواند چهره شهر را دگرگون نماید و بدلیل تشتت آرا هیچگاه مصلحت اندیشی نخواهند کرد بلکه همین تفاوت نظرات است که بهترین راه کارها را پیش روی شورا قرار داده و از بطن آن هر آنچه به نفع مردم است  بیرون می آید.

اما اگر برعکس این موضوع باشد و همه یکدست از (حامیان) طرفداران نماینده باشند جز مصلحت اندیشی و رودر واسی از مطرح کردن نظرات مختلف حاصل دیگری بدنبال نخواهد داشت و خوب می دانید با چنین رویکردی ره به کجا خواهد رفت.

امیدوارم که این مطلب در حد شایعه باشد و نماینده دست به چنین اقدامی نزده  و همچون دیگر افراد درون استان با اعمال نفوذ مخالفین خود را حذف نکند بلکه اجازه دهد مردم خود تصمیم بگیرند که چه کسی نماینده آنها در درون شورای شهر باشد و خود سره را از ناسره تشخیص دهند.

مسعود آرام