افتونیوز گزارش می دهد:

یک بام و دو هوای انتخابات شورای شهر

خلا یا نارسایی خود اعضای معتمدین هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا است.  واقعاً باید این سوال پرسیده شود که این افرادی که به عنوان معتمد معرفی شدند معتمد کیست؟ معتمد یک جناح؟ معتمد  مردم؟ قشر و یا مسئولی هستند؟


اَفتونیوز _ این روزها وضعیت انتخابات شورای شهر و برخی اظهار نظرات غیر دقیق برخی از کاندیدا سبب تاسف و تاثر است.
این عدم آشنایی نامزدهای انتخاباتی با قوانین و مسئله اعمال سلیقه های بی حد و حصر و باند بازی ها در روند کاری هیات نظارت بر انتخابات شوراها از سوی برخی افراد، شعارهای خنده دار و خارج از حوزه اختیارات نامزدهای انتخاباتی تا نبود رسانه های منتقد مستقل، احزاب و فرهیختگان در جریان انتخابات شوراها بیش از پیش بحران انتخابات شورای شهر در استان را بر همگان آشکار ساخته است.
بنظر میرسد فرصت آن رسیده، قانون انتخابات شوراها ابهام زدایی شود و نه از طریق فیلترینگ فضای انتخابات بلکه باید دنبال بستر سازی برای ورود نخبگان بود.
در فضای که همگان سودای دیده شدن بدون کوچکترین ایده و برنامه ای دارند و در مواردی بسیاری مشاهده شده که نامزدهای انتخاباتی شعارهای خارج از حوزه اختیارات خود و یا شعارهای خیلی نازل و خنده دار را بیان می‌کنند این نشان می‌دهد کسانی که نامزد انتخابات شده اند، با وظایف و تکالیف و قوانین جامع شوراها  کوچکترین آشنایی ندارند و بدون دانش وارد گردونه انتخابات شده‌اند. حتی کسانی که عضو شورای ادوار گذشته بوده اند اگر همین الان از برخی از آنها سوالاتی در مورد قوانین شوراها پرسیده شود ممکن است بسیاری از آنها از پاسخ دادن آن عاجز باشند.
آنچه که شواهد نشان می دهد تا به امروز شوراهای شهر در انجام وظایف خود  کارنامه  موفق از عملکرد خود را ارائه نداده اند.  پس هم در مرحله نهایی و هم در مرحله اولیه باید تخصص و توانایی کاندیداها مورد سنجش قرار گیرد ضمن اینکه نقش مغفول شده احزاب بایستی مورد  توجه قرار گیرد چرا که تقویت احزاب می‌تواند شورای کارآمدی را تشکیل دهد.
اما بزرگترین خلا موجود در پروسه انتخابات شوراها، نقش جانبدارانه نمایندگان مجلس از هواداران خود است که این امر بیش از پیش به حجم مشکلات و آسیب ها افزوده است.
خلا یا نارسایی خود اعضای معتمدین هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا است.  واقعاً باید این سوال پرسیده شود که این افرادی که به عنوان معتمد معرفی شدند معتمد کیست؟ معتمد یک جناح؟ معتمد  مردم؟ قشر و یا مسئولی هستند؟
 آیا چنانچه خود این معتمدین در معرض رایی و یا نظر مردم قرار گیرند چند درصد احتمال برخورداری از اقبال مردمی برخوردار خواهند بود؟ کاش چنین آزمونی را ولو برای یکبار انجام می دادند.

مشکلات ادوار قبلی شورای های شهر در استان سبب باعث بی اعتمادی مردم به نهاد شوراها شده است تا حدی که گاه اساس وجودی این نهاد ارزشمند را زیر سوال برده و نفی می نمایند. در ایجاد چنین مسائلی، هیئت های اجرایی و نظارتی استان در گذشته مقصر بودند و بنظر میرسد این دوره تفاوت چندانی با ادوار گذشته نکرده است و شاهد یک بام و دوهوای دیگر خواهیم بود.