سازمان ثبت اسناد و املاک در برزخی مخاطره آمیز

اگر قضیه حقوق و مزایای کارکنان ثبت اسناد و املاک همینطور پیش برود اول آنکه بسیاری از کارکنان به دیگر سازمانها خواهند رفت و ثانیاً آنان که باقی می مانند کم کم از خودگذشتگی و تلاش بی شائبه در درونشان رنگ خواهد باخت و خدای نکرده در فضاهای دیگر با معضلی فرهنگی روبرو خواهیم شد


افتونیوز – یادداشت مخاطبان
بر هیچ یک از آنان که آگاهند و بر ساز و کار سازمانها و وزارتخانه ها تسلط دارند پوشیده نیست که سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از تخصصی ترین و پرکار ترین سازمانها و وزارتخانه های کل کشور هم از حیث گردش مالی و هم از جنبه فعالیتهای تخصصی شان یکی از پرکارترین و قانون مندترین هاست.اگر بخواهیم از مسائل مربوط به انحرافات و تخلفات اداری را در سازمانها و نهادهای مختلف بررسی کنیم در ابتدا باید توجه خود را معطوف به این مسئله کنیم که امارات و ادله انحراف در هر سازمان نشأت گرفته از چه مسائلی است و چه میشود که کارکنان یک سازمان مبتلا به مسائلی نظیر رشا و ارتشا وگرفتن زیرمیزی میشوند. بحث ما پرداختن به این مسئله و موشکافی آن نیست، تنها به این مسئله اشاره می کند که وقتی در سازمان کارکنان با حجم بالایی از مبادلات مالی و ملکی روبرو می شوند و در عوض حقوق و مزایای کمی دریافت می کننداحتمال انحراف شان بالاتر می رودو رفته رفته در یک سازمان این امر تبدیل به یک فرهنگ شده و کارمند وقتی حقوق خود را ناچیز می داند توجیه اخلاقی برای کار خود می تراشد و احساس شرمندگی و پشیمانی نیز در درونش کمرنگ می شود . در برهه کنونی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک آنقدر از حیث مسائل حقوقی و مزایای دریافتی در تنگنا قرار گرفتند که به یقین در پایین ترین سطح قرار دارند. برای کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک وضعیت به جای رسیدگی کارمند رسمی این سازمان به اندازه نصف یک کادر درمان و خیلی کمتر از دیگر سازمان ها حقوق دریافت می کند قصد ندارم به این مسئله بپردازم که کارمند ثبت اسناد و املاک هرچند تخصص و تبحر داشته باشد هرگز به ریاست سازمان مربوطه نخواهد رسید چراکه چنین چیزی را قانونگذار تعیین کرده و با احترام به قانون و قانونگذار از این مسئله میگذریم و وارد مبحث اصلی می شویم.

علی علیه السلام می فرماید: بزرگترین گناهان است که قبح گناهی در نظر انسان مومن شکسته شود.

نگرانی آن است که خدایی نکرده اگر قضیه حقوق و مزایای کارکنان ثبت اسناد و املاک همینطور پیش برود اول آنکه بسیاری از کارکنان به دیگر سازمانها خواهند رفت و ثانیاً آنان که باقی می مانند کم کم از خودگذشتگی و تلاش بی شائبه در درونشان رنگ خواهد باخت و خدای نکرده در فضاهای دیگر با معضلی فرهنگی روبرو خواهیم شد که دامنه همه کارکنان را خواهد گرفت و به قول شاعر آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت از ریاست محترم قوه قضاییه و معاون محترم ایشان یعنی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک انتظار می رود تا دیر نشده مثل همیشه تدبیری بیندیشند و راهکاری برای این مسئله پیدا کند ما مجموعه کارکنان ثبت اسناد و املاک شک نداریم بین فعالیت روزانه و حجم بالای کار و تلاش که از خود نشان میدهیم و حقوق و مزایایی که دریافت میکنیم هیچ تعادلی برقرار نیست و اینک در برزخی گرفتار آمده ایم که با توجه به اینکه از طرفی پرکارترین هستیم و شبانه روز در راه اعتلای سازمان خود و پیشرفت کشور عزیزمان از جان مایه میگذاریم و تلاش میکنیم و از سوی دیگر با ترس از اشتباهات سهوی خود هیچ گونه مصونیت قضایی نداریم و گریبان بسیاری از همکارانمان را گرفته و خانوادههای بسیاری از هم پاشیده شده و از سوی دیگر حقوقی که دریافت میکنیم کفاف گذران حتی یک زندگی بسیار ساده را نمی دهد بزرگان و دستاندرکاران حال و روزمان را ببیند و تدبیری بیاندیشند ما همچنان صادقانه خدمت خواهیم کرد و آنچه که وظیفه قانونی و اخلاقی مان میگوید عمل خواهیم کرد و یقین داریم که فردا روشن است و انشاالله روزی فرا میرسد که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک چشم طمع به هیچ پیشنهادی خارج از وظیفه و قانون نخواهند داشت.
به امید آن روز انا هدیناه سبیلا اما شاکرا اما کفورا

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)