گزارش :

داروخانه‌های یاسوج و جیب‌های مردم و قیمت‌های دلخواه

مغازه دار کم سواد روستایی به قیمت روی اجناس خوراکی خود توجه بیشتری به فروش آن به همان قیمت دارد تا صاحبان باسواد و تحصیلکرده داروخانه‌های پر زرق و برق و پر رونق و سرشار از سود شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد!!!
داروخانه‌های یاسوج و جیب‌های مردم و قیمت‌های دلخواه / چه کسی باید نظارت کند؟ فریادرس مردم کیست؟


اَفتونیوز _ امروزه قیمت روی بسیاری از اجناس ثبت شده و حتی در دوردست‌ترین جاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و روستاها تا حدودی این مساله جاافتاده و مغازه دار کم سواد روستایی نیز بر اساس قیمت چاپ شده بر اجناس، کالاهای خود را به مردم می‌فروشند.
به گزارش کبنا، اما در شهر یاسوج بر قیمت‌های داروهای معمولی و ساده تا بقیه داروهای کمیاب آشفتگی و عدم نظارت حاکم است و هر داروخانه‌ای هر دارو و یا پماد و.. را به میل خود و با هر قیمتی که دلخواه خود باشد به مردم می‌فروشد. به عنوان مثال امشب ساعت ۱۱ (روز سه شنبه ۷ اردیبهشت)، یک پماد کوچک محصول داخل که بر روی آن قیمت ۴۸۰۰ تومان ثبت شده است از دو داروخانه شبانه روزی خریداری شد که یکی از آنها با قیمت ۷۳۰۰ تومان و دیگری با قیمت ۵۰۰۰ تومان به فروش رسانده شده است. {توجه شود که دو پماد مذکور دقیقاً تولید یک شرکت دارویی (سینا دارو) و حتی دارای تاریخ تولید و انقضاء یکسان بوده‌اند که این حاکی از آن است که شبکه توزیع شرکت دارویی مدنظر به هنگام توزیع داروهای خود، همزمان برای هر دو داروخانه و بقیه داروخانه‌های شهر یاسوج آورده است.}
از این قبیل عدم رعایت قیمت و گران فروشی‌های مضاعف و کمرشکن داروخانه‌های استان و عدم نظارت بر این داروخانه‌ها، گزارش‌های بسیاری به این پایگاه خبری ارسال شده است.
این تفاوت قیمت در فروش و عدم رعایت قیمت حک شده حاکی از آن است که ناظر بر گران فروشی این داروخانه‌ها تنها وجدان خودشان است که یکی از این داروخانه‌ها منصفانه و تا حدودی همان قیمت ثبت شده و دیگری با وجدانی دیگر با قیمت حدوداً دو برابر پماد واحدی را به مردم می‌فروشند!
مغازه دار کم سواد روستایی به قیمت روی اجناس خوراکی خود توجه بیشتری به فروش آن به همان قیمت دارد تا صاحبان باسواد و تحصیلکرده داروخانه‌های پر زرق و برق و پر رونق و سرشار از سود شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد!!!
سؤال این است که چه کسی باید بر این داروخانه‌ها نظارت کند؟ چه کسی باید به فکر مردم استان باشد؟ چه کسی در این استان دلسوز مردم است و درد مردم را درک می‌کند؟ از صدر تا ذیل مقامات این استان چه کسی باید همراه و همگام مردم باشد؟

منبع : کبنانیوز