برای نهادن چه سنگ و چه زر

بودن فرزندان زاگرس نشین در سطح کلان مدیریتی کشور نقطه بسیار مثبتی برای استان کهگیلویه و بویراحمد است و هر هم استانی به آن می بالد و جزو افتخارات محسوب می شوند. تا چه حد و اندازه این بزرگان می توانند گره از مشکلات دست و پا گیر استان باز نمایند بر می گردد به […]


بودن فرزندان زاگرس نشین در سطح کلان مدیریتی کشور نقطه بسیار مثبتی برای استان کهگیلویه و بویراحمد است و هر هم استانی به آن می بالد و جزو افتخارات محسوب می شوند.

تا چه حد و اندازه این بزرگان می توانند گره از مشکلات دست و پا گیر استان باز نمایند بر می گردد به جربزه و همت این فرزندان زاگرس نشین و تلاش آنها در گشودن گره ها.

اما به عینه مشاهده می شود که بود و نبودشان آنچنان تاثیری نداشته و ندارد و استان به معضلات موجود عادت کرده و امید مردم نیز از این بزرگان سلب شده است.

بقول قدیمی ها برای گذاشتن چه سنگ و چه زر، و این بزرگان کشوری مصداق بارز این ضرب المثل هستند و تنها فایده شان نصیب اقربا و فامیل می شود و دیگران کمترین نصیبی عایدشان می گردد.

به شخصه حتی گاهی دیده ام همین اقربا نیز بی بهره از بود شان در بدنه دولت شده اند و خیر این بزرگان به آنها نیز نرسیده است.

حال هرچه می خواهیم آنها را بر سر دست گرفته و حلوا حلوایشان کنیم.

خیلی از این بزرگان در  وزارت بهداشت، کار، نفت و … دیگر مناسب دارای قدرت بسیار زیادی هستند و می توانند خانواده های زیادی را در استان و شهرستان محل تولدشان به نعمت برخورداری از وجود نازنین شان برسانند و دست جوانی از خیل جوانان بیکار را گرفته و بر سر سفره انقلاب بنشانند تا هم سهم خویش از مدیریت کلان را نسبت به شهر خود ادا کرده باشند و هم باقیات صالحات نصیب شان گردد.

خاطر شریف تان آسوده که آب از آب تکان نخواهد خورد و هیچکس مواخذه تان نمی کند بلکه همین مردم قدردان مدیریت شما در کلان کشور خواهند بود و دعای خیر شان بدرقه راه آینده تان، پس ای بزرگواری که انتظار از هم ولایتی هایت داری تا تورا بولد خبری کنند دستی از سر نوازش بر سر جوانان دیارت بکش و نام خود را برای همیشه این دیار بعنوان مشکل گشای مردم جاودانه کن.