حامد وکیلی: مطالبات حداکثری اصلاحات را در شعارهای تاجزاده می‌بینیم/ اصلاح‌طلب بودن رئیسی یک شوخی است

وکیلی با بیان اینکه حتی در معنای سنتی نیز در انگیزه بهبودخواهیِ رئیسی تردید وجود دارد بیان داشت: پرونده سنگین هولدینگ یاس و آقای قالیباف دیگر شهره شهر شده و فساد طبری در مقابل این پرونده، دله‌دزدی محسوب میشود اما طبری چون بی حامی شد، به چنان سرنوشتی دچار شد و قالیباف چون حامی دارد از مصونیت برخوردار است. خب این چه اصلاحاتی است؟


فعال سیاسی و اجتماعی گفت: مطالبات حداکثری اصلاحات را در شعارهای «تاجزاده» می بینیم و اصلاح طلب بودن رئیسی هیچ وجهی ندارد و بیشتر به یک شوخی شبیه است.

حامد وکیلی از فعالان سیاسی استان در گفتگو با افتونیوز گفت: رئیسی دست به هیچ اصلاحات مهمی نزده و چند کاری هم که انجام داده بیشتر جنبه نمایشی دارد. در پاره ای چندان آش نمایش های آقای رئیسی شور شد که گاهی مورد انتقاد مقام رهبری نیز قرار گرفت. البته همیشه وقتی رئیس قوه قضاییه تغییر می‌کند، رئیس جدید یک دو اقدام انجام می‌دهد.

وی در تشریح این موضوع گفت: به طور مثال مرحوم شاهرودی وقتی به قوه قضائیه آمد در اظهارنظری گفت ویرانه ای را از مرحوم یزدی تحویل گرفته و آقای آملی نیز تغییراتی نه چندان کافی در جهت انتظام منابع احکام قاضی انجام داد و آقای رئیسی نیز طبیعتاً بر همین سبیل تغییرات کوچکی انجام داده اما هیچ چیزی که بتوان آن را اصلاحات نامید انجام نداده است.

وکیلی ادامه داد: رئیسی نه تنها اصلاحاتی انجام نداده بلکه اصلاً به نظر نمی آید چنین ایده ای هم داشته باشد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: رئیسی در بدو شروع به کار در قوه قضائیه صرفاً پرونده طبری معاون دستگاه قضا در دوران آملی را راه انداخت که با وجود ساختارهای غیرشفاف، هیچ بعید نیست طبری‌های دیگر متولد شده باشند و در دوران ریاست بعدی، اخبارش بالا بیاد بنابراین ایشان به هیچ معنا اصلاح طلب نیست.

وکیلی با بیان اینکه حتی در معنای سنتی نیز در انگیزه بهبودخواهیِ رئیسی تردید وجود دارد بیان داشت: پرونده سنگین هولدینگ یاس و آقای قالیباف دیگر شهره شهر شده و فساد طبری در مقابل این پرونده، دله‌دزدی محسوب میشود اما طبری چون بی حامی شد، به چنان سرنوشتی دچار شد و قالیباف چون حامی دارد از مصونیت برخوردار است. خب این چه اصلاحاتی است؟

وی گفت: به نظر من، نگاه آقای رئیسی به فساد، ضدتوسعه است. اصلاً با مبانی کار اجرایی جور در نمی‌آید. ادعاهای وی بیشتر تمرکز بر کشف یک فاسد است تا کشف گلوگاه های فساد. یعنی مبارزه با اصل فساد نمی شود صرفا با فاسد مبارزه می شود آن هم به طور گزینشی. مبارزه با فساد شاخص ها و استانداردهای جهانی دارد که در هیچ کدام پیشرفت نکرده ایم که مهم ترین آن شفافیت است. کدام قسمت قوه قضاییه شفاف شده؛ بخاطر همین می گویم از کجا معلوم که طبری های جدید شکل نگرفته باشد.

این فعال سیاسی با اشاره به حضور نیروهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من اکنون اصلاحات ناب و اساسی در میان داوطلبان نماینده دارد. آقای تاجزاده با طرح مطالبات حداکثری اصلاحات، سقف اصلاح طلبی را نمایش داده است. البته نمایندگان سایر طیف های اصلاح طلب در میان داوطلبان وجود دارد. با وجود این همه داوطلب که از سقف تا کف اصلاح طلبی را شامل می شود، اصلاح طلب خواندنِ رئیسی یک شوخی است.