تنش در شورای وحدت اصولگرایان استان/شورای که خانوادگی شد

افتونیوز؛یادداشت مخاطبان قحط الرجال در استان و کمیته های خانوادگی / کمیته های شهرستانی که کمیته استانی ندارند منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در جلسات این شورا تاکید بر وحدت اصولگرایان داشته و از طرفی وی مهم ترین هدف دشمنان در انتخابات پیش رو را کاهش مشارکت مردم برشمرد و توضیح داد : دشمن […]


افتونیوز؛یادداشت مخاطبان

قحط الرجال در استان و کمیته های خانوادگی / کمیته های شهرستانی که کمیته استانی ندارند

منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در جلسات این شورا تاکید بر وحدت اصولگرایان داشته و از طرفی وی مهم ترین هدف دشمنان در انتخابات پیش رو را کاهش مشارکت مردم برشمرد و توضیح داد : دشمن به این مساله دل بسته که مردم وارد فاز منفی در مبارزه با انقلاب شوند و کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس هم این امیدواری را برای دشمن به وجود آورد

در ابتدای تشکیل شورای وحدت اصولگرایان استان کهگیلویه و بویر احمد، اعتراضات زیادی نسبت به تشکیل این شورا در مرکز استان وجود داشت، که برخی از رسانه های محلی به این موضوع پرداختند .

با تشکیل هسته های شهرستانی مجددا اعتراضات نسبت به ورود برخی افراد نو ظهور و دارای سابقه فعالیت سیاسی در جریان های مخالف نگرانی شدید اصولگرایان نام آشنای این جریان را به دنبال داشت.

یکی از دلایلی که به این اعتراضات و نگرانی ها شدت میبخشید ، عدم توجه به تشکیل صحیح هسته های شهرستانی و مشاهده بعضی از مخالفان در هسته های مرکزی شورای وحدت اصولگرایان بود .

مورد دیگری که موجب دلسردی و یاس در اصولگرایان برای فعالیت در شورای وحدت استان کهگیلویه و بویر احمد شد ، وجود افراد غیر موجه و دونبش در هسته های مرکزی این تشکل سیاسی است .

نقد دیگری که بر شورای وحدت اصولگرایان استان کهگیلویه و بویر احمد وارد است انتشار لیست اسامی مسئولان کمیته های شهرستانی (کمیته های صوری ) و نبود نام این کمیته ها در لیست کمیته های استانی و بی توجهی به تشکیل کمیته ورزشکاران ، کشاورزان و کارگران در کمیته های استانی است ، که این اقدام نیز نشان از فراموشی بیانات رهبر معظم انقلاب نسبت به حوزه کشاورزی و کارگری و تأکید وی بر تکریم این اقشار دارد ، که به درستی در هسته مرکزی شورای وحدت اصولگرایان استان نمایان است .

پرواضح است که بخش زیادی ازبافت جامعه کهگیلویه وبویراحمد جوانان ورزشکار،کشاورزان زحمتکش و کارگران سخت کوش است و بی توجهی به این اقشار خطری است که در تشکیلات شورای وحدت متوجه جریان انقلاب شده است.

لذا امیداست دلسوزان جریان مردمی انقلاب و آنها که دل در گرو اتحاد و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دارند تا دیر نشده به این تقسیم بندی های ناصحیح و غفلت از بدنه اصلی جامعه کهگیلویه پایان دهند و عزم خود رابرای مشارکت همه اقشار فراهم آورند.