آیا قشقایی‌ها انتخابات شورای شهر گچساران را بسمت طیف و احزاب خاصی مهندسی می‌کنند؟

انتخاب شعار قومیتی در هر انتخاباتی محکوم به شکست است بخصوص شورای شهر که محل کار گروهی و اتاق فکر یک شهر است که افراد با یک هدف مشترک پا به عرصه‌ی خدمتگزاری برای مردم نهاده اند. با توجه به میزان جمعیت و سطح اثرگذاری قشقاییهای گچساران در ادوار گذشته خدمات و عملکرد قابل قبول […]


انتخاب شعار قومیتی در هر انتخاباتی محکوم به شکست است بخصوص شورای شهر که محل کار گروهی و اتاق فکر یک شهر است که افراد با یک هدف مشترک پا به عرصه‌ی خدمتگزاری برای مردم نهاده اند.

با توجه به میزان جمعیت و سطح اثرگذاری قشقاییهای گچساران در ادوار گذشته خدمات و عملکرد قابل قبول آنها و عدم وابستگی به احزاب خاص آیا این بار نیز موفق خواهند شد؟

اینروزها جلسات مکرر کاندیداها، بزرگان و پیشکسوتان سیاسی قشقاییها همچنان ادامه دارد اما هنوز خروجی قطعی از نتایج انها در دسترس نیست.

جلساتی که با محوریت حَکَم آقایان بمانی، عباسی، قهرمانی، کرمی آزاد، دره شوری، زلفی پور، فولادی، ایوبی،فرهمندیان و …  درحال برنامه ریزی است.

گر چه اختلافات درونی آقایان حکم مبنی بر نوع نگرش و انتخاب افراد به وضوح به چشم میخورد ولی هنوز بطور یقین نمی‌توان به این موارد استناد کرد.

اما ظاهرا شب گذشته لیستی از اتاق فکر به بیرون درز کرده که در صورت صحت، حکایت از اختلاف زیاد بین قشقاییها میتواند باشد.

لیستی که ظاهرا از مدتها قبل تهیه و تکیمل گردیده بوده و این نشست ها و این جلسات مبنی برحذف سایرنامزدهای جوان و جویای نام قشقایی میباشد

حال منتظر میمانیم تا عکس العمل طیف مخالف این جریان که به کاندیدهای اخراجی قشقاییها ملقب شدند، را ببینیم.

سهراب صفایی