«وداع با دکتر دژمان؛ خادم عشایر»

دکتر دژمان شخصیتی دوست داشتنی و خدمتگذاری بدون ادعا بود عشایر کهگیلویه بزرگ با خادم صادق خویش وداع کردند دکتر دژمان، دامپزشک خدوم متواضع و نامدار بر دستان دوستداران و ارادتمندان خویش تشییع و اورا تا خانه ابدی مشایعت کردند؛ او از نخبگان شهرستانی بود که به سبب نبود امکانات، فرزندانش نمی توانستند ادامه تحصیل […]


دکتر دژمان شخصیتی دوست داشتنی و خدمتگذاری بدون ادعا بود

عشایر کهگیلویه بزرگ با خادم صادق خویش وداع کردند

دکتر دژمان، دامپزشک خدوم متواضع و نامدار بر دستان دوستداران و ارادتمندان خویش تشییع و اورا تا خانه ابدی مشایعت کردند؛ او از نخبگان شهرستانی بود که به سبب نبود امکانات، فرزندانش نمی توانستند ادامه تحصیل دهند اما دکتر دژمان با سختکوشی و تحصیلات آکادمیک توانست با پشتکار و استعداد و نبوغ ذاتی فراوانش و با سختی و مرارت بسیار به درجه دکتری دامپزشکی نائل شود و به تدریج مهارت و شایستگی در این رشته را کسب کرد. او در طول زندگی خود علم و دانش و تجربه خود را سخاوتمندانه در اختیار عشایر و دامداران می گذاشت و تا اقصا نقاط شهرستان های چهارگانه به یاری عشایر محروم و زحمت کش می شتافت و از کارش لذت می برد و بدان افتخار می کرد و این امر موجب محبوبیت و مقبولیت نزد آحاد مردم بود؛ مرحوم دکتر دژمان علاوه بر خدمات دامپزشکی به مردم، یک فعال و کنشگر سیاسی بود و فعالیت های سیاسی، اجتماعی زیادی در روزگاری که امید به اصلاحات سیاسی و اجتماعی در مملکت بود انجام می داد و امیدوار به بهبود شرایط زندگی و تغییر وضع موجود در جامعه می بود؛ باری او همواره دغدغه حل مشکلات مردم را داشت و درکنار مردم و با مردم بود و امروز همه اقشار و طوایف سوگوار و داغدار اویند و زندگی اش مصداق این شعر بود. “چنان با نیک و بد عرفی به سر بر کز پس مردن// مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزانت”
یادش گرامی باد.

عبدالرضا درفشان