شوک مجدد به گچساران و باشت/ پایان دوقطبی سیاسی

شنیده ها حاکی از این است سید قدرت الله حسینی و ساسان تاجگردون توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، این خبر حکایت از پایان دو قطبی سیاسی در گچساران و باشت دارد. به گزارش افتونیوز، براساس اخبار غیررسمی که در محافل سیاسی و انتخاباتی گچساران به گوش می رسد، سیدقدرت حسینی و ساسان تاجگردون […]


شنیده ها حاکی از این است سید قدرت الله حسینی و ساسان تاجگردون توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، این خبر حکایت از پایان دو قطبی سیاسی در گچساران و باشت دارد.

به گزارش افتونیوز، براساس اخبار غیررسمی که در محافل سیاسی و انتخاباتی گچساران به گوش می رسد، سیدقدرت حسینی و ساسان تاجگردون از گردونه رقابت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی خارج شدند.

شورای نگهبان پیش از این صلاحیت حسینی را رد و صلاحیت ساسان تاجگردون نیز برای این شورا احراز نشده بود.

بر اساس همین شایعات گفته می شود صلاحیت هومان عسکری در این مرحله تایید شده است.

صلاحیت رحمان محمدپور ده بزرگ و سیدعلیمراد جعفری در مرحله اول تایید شده بود و به نظر می رسد رقابت در این حوزه جدی تر شده است.

اخبار رسمی متعاقبا اعلام میشود.