«هدایتخواه» رئیس ستاد رئیسی در استان شد/ حکم

ستار هدایتخواه نماینده اسبق بویراحمد و دنا در مجلس و از چهره های شاخص اصولگرایان استان به عنوان رئیس ستاد ایران توانمند ابراهیم رئیسی در استان شد. به گزارش افتونیوز، حبیب الله گل محمدی در حکمی ستار هدایتخواه را به عنوان رئیس هماهنگ کننده تمام ستادانتخاباتی مردمی ایران توانمند سیدابراهیم رئیسی در استان کهگیلویه و […]


ستار هدایتخواه نماینده اسبق بویراحمد و دنا در مجلس و از چهره های شاخص اصولگرایان استان به عنوان رئیس ستاد ایران توانمند ابراهیم رئیسی در استان شد.

به گزارش افتونیوز، حبیب الله گل محمدی در حکمی ستار هدایتخواه را به عنوان رئیس هماهنگ کننده تمام ستادانتخاباتی مردمی ایران توانمند سیدابراهیم رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

مشخص نیست نقش و وظیفه ستادهای پرتعداد رئیسی در استان دقیقا چه چیزی است اما به نظر می رسد این حکم پیش از جنجالهای به وجود آمده در خصوص رقابت طیف روشنفکر و طیف هدایتخواه برای تصاحب ستاد مرکزی رئیسی در استان ابلاغ شده است.

پیش از این نیز رحیم محقق به عنوان رییس ستاد انتخاباتی رییسی با عنوان ایران ما در استان کهگیلیویه و بویراحمد و سعید رودشتیان نیز به عنوان رئیس ستاد مردمی رویش اقتدار  رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده بود.

این احکام در حالی صادر شده است که ابراهیم رئیسی در روز ثبت نام انتخاباتی خود گفته بود هیچ ستادی ندارد و هر خانه برای او یک ستاد است.