حکم ستاد رئیسی برای مدیرکل و مشاور عمرانی استاندار

مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری دولت تدبیر و امید به عنوان عضو شورای مرکزی و معاون احزاب و سازمان های مردم نهاد ستاد مردمی انتخاباتی رئیسی در استان منصوب شد به گزارش افتونیوز،مراد علی پیوند با صدور حکمی هجیر افشون را به عنوان مسئول احزاب و سازمان های مردم نهاد ستاد مردمی انتخاباتی رئیسی […]


مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری دولت تدبیر و امید به عنوان عضو شورای مرکزی و معاون احزاب و سازمان های مردم نهاد ستاد مردمی انتخاباتی رئیسی در استان منصوب شد
به گزارش افتونیوز،مراد علی پیوند با صدور حکمی هجیر افشون را به عنوان مسئول احزاب و سازمان های مردم نهاد ستاد مردمی انتخاباتی رئیسی در استان منصوب کرد
افشون در سال اول دولت یازدهم در زمان استانداری موسی خادمی به عنوان مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری منصوب شد و به مدت هفت سال در این مسئولیت فعالیت می کرد
انتصاب اقشون به عنوان مدیرکل دفتر فنی و عمرانی در دوره موسی خادمی اولین استاندار دولت تدبیر امید در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت و در دوره علی محمداحمدی دومین استاندار دولت تدبیر و امید ادامه داشت
افشون در دوره حسین کلانتری به عنوان مشاور عمرانی استاندار به فعالیت خود در دولت تدبیر و امید ادامه داد