رئیس ستاد دکتر همتی در شهرستان لنده منصوب شد

رئیس ستاد دکتر عبدالناصر همتی در شهرستان لنده انتخاب شد به گزارش افتونیوز،محمد بزمیان دبیر حزب کارگزاران سازندگی شهرستان لنده ، عضو شورا مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استان کهگیلویه و بویراحمد شاغل در آموزش و پرورش لنده از چهره های شاخص اصلاح طلبان در لنده می‌باشد


رئیس ستاد دکتر عبدالناصر همتی در شهرستان لنده انتخاب شد

به گزارش افتونیوز،محمد بزمیان دبیر حزب کارگزاران سازندگی شهرستان لنده ، عضو شورا مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استان کهگیلویه و بویراحمد شاغل در آموزش و پرورش لنده از چهره های شاخص اصلاح طلبان در لنده می‌باشد