گفتگوی اختصاصی با کاندیدای انتخابات شورای شهر دوگنبدان/کوثر دستانی

در ادامه گفتگو های اختصاصی با کاندیدای انتخابات شورای شهر دوگنبدان در این قسمت با خانم کوثر دستانی گفت و گو میکنیم. ابتدا خودتون رو معرفی کرده و سوابق تحصیلی و شغلی خود را بفرمایید: کوثر دستانی کشکولی هستم کار شناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مدیریت مالی با ده سال سابقه کار در موسسات […]


در ادامه گفتگو های اختصاصی با کاندیدای انتخابات شورای شهر دوگنبدان در این قسمت با خانم کوثر دستانی گفت و گو میکنیم.

ابتدا خودتون رو معرفی کرده و سوابق تحصیلی و شغلی خود را بفرمایید:

کوثر دستانی کشکولی هستم

کار شناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مدیریت مالی

با ده سال سابقه کار در موسسات مالی و اعتباری

اکنون هم حسابدار شرکت ها و موسسات خدماتی بازرگانی

 آیا برای تامین اعتبار شهرداری راهکاری دارید؟

 از محل فعالیت های شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و عوارض ناشی از خدمات شهری و تراکم فروشی

برنامه ها و اهداف خود را برای مخاطبان بیان کنید؛

۱.توانمند سازی شهرداری

اهداف و برنامه ها

✔️انتصاب ها برا اساس تخصص و شایستگی نه روابط و باند بازی

✔️ارتباط شهرداری با مراکز علمی و دانشگاهیان

✔️تشکیل شورای نخبگان همیار شورا

۲.احیای جایگاه بانوان در مدیریت شهری

✔️افزایش سهم بانوان در پست های شهرداری

✔️فعال سازی بانوان در آموزشی فرهنگی، ورزشی

✔️نظر خواهی و مشارکت زنان در حل مشکلات محلات

۳.تهیه و تدوین پیوست عدالت شهری

✔️برخوردای محلات از امکانات آموزشی بهداشتی مناسب و متناسب با ظرفیت

✔️توجه به محلات فقیر نشین و کمتر توسعه یافته خارج نوبت

۴.درامد های پاک و پایدارشهرداری

✔️عدم تمرکز بر تراکم فروشی و عوارض ناشی از ساخت

✔️تأمین نیاز های شهرداری از طریق درآمد زایی

✔️احداث گلخانه برای تأمین نهال و گل

✔️تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف

۵.فضای سبز شهری

✔️عیار سنجی محلات از نظر سرانه فضای سبز

✔️کاشت درختان و گیاهان مقاوم به کم آبی

✔️افزایش پارک ها با پوشش گیاهان زینتی و زیبا

۶.نیاز سنجی محلاتی

✔️فهرست بندی مسائل مربوط به محلات از نظر زیر ساختی،فرهنکی،آموزشی

✔️اولویت بندی مسائل و مشکلات محلات

گزارش: سعید کاویانی