نتایج کامل انتخابات ششم شورای شهر قلعه‌رئیسی

با شمارش آرا اعضای جدید شورای شهر قلعه رئیسی انتخاب شدند. به گزارش افتونیوز، با توجه به همزمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری آمار کلی شورای شهر قلعه رئیسی اعلام شد. ۱-داریوش فاطمیان ۶۶۵ ۲- امین اورنگ ۶۰۴ ۳- فرشاد کیانی ۵۵۸ ۴- قدرت الله اشکبوس ۵۵۴ ۵-مجید اطمینان زاده ۵۵۱ ۶-ولی […]


با شمارش آرا اعضای جدید شورای شهر قلعه رئیسی انتخاب شدند.

به گزارش افتونیوز، با توجه به همزمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری آمار کلی شورای شهر قلعه رئیسی اعلام شد.

۱-داریوش فاطمیان ۶۶۵
۲- امین اورنگ ۶۰۴
۳- فرشاد کیانی ۵۵۸
۴- قدرت الله اشکبوس ۵۵۴
۵-مجید اطمینان زاده ۵۵۱

۶-ولی فرزاد ۵۲۷
۷-محمد علامه‌ای ۴۹۷
۸-شیروان کریمی مفرد ۴۵۸
۹-علی عابدی اصل ۴۵۳
۱۰- اصغر رزاقی ۳۹۵
۱۱- امید ویسی نیا ۳۹۰
۱۲-زینب مهرجو ۳۸۹
۱۳-شاهرخ آبرود ۳۸۱
۱۴- مهدی شریفی ۳۸۰
۱۵- علی جان بادین ۳۶۴
۱۶- خالق فرزاد ۳۵۱
۱۷-مهدی آرمند ۳۰۴
۱۸-محسن نیکوکاری ۲۵۶
۱۹- رستم آبرون ۱۷۶
۲۰- جمال بهشتیان ۴۷

آقایان داریوش فاطمیان، امین اورنگ، فرشاد کیانی اصل، قدرت الله اشکبوس، مجید اطمینان زاده به عنوان اعضای دور ششم شهر قلعه رئیسی انتخاب شدند.