منتخبین ششمین دوره شورای شهر یاسوج مشخص شدند

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بویراحمد، انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر یاسوج به پایان رسید. مجید احمدی فرمانداری شهرستان بویراحمد، با قدردانی از مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، اظهار داشت: بر اساس شمارش نهایی آراء مأخوذه انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج، آقایان: بهنام عباس نژاد با ۱۰۵۵۴ […]


به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بویراحمد، انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر یاسوج به پایان رسید. مجید احمدی فرمانداری شهرستان بویراحمد، با قدردانی از مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، اظهار داشت: بر اساس شمارش نهایی آراء مأخوذه انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج، آقایان:
بهنام عباس نژاد با ۱۰۵۵۴ رأی
هدایت امیری با ۹۹۹۶ رأی
هدایت اکبری با ۸۹۳۸ رأی
عطاالله دانشی با ۸۳۴۷ رأی
فرشید احمدی کیش با ۷۹۷۷ رأی
کیوان آشنا با ۷۶۶۳ رأی
ایمان جادوانه با ۷۶۵۰ رأی
به عنوان اعضای اصلی شورای شهر یاسوج انتخاب شدند.

اسماعیل یوسفی با ۷۶۰۷ رأی
محمدرضا آریا با ۷۰۲۰ رأی
عنایت بهرامی نیا با ۶۹۱۹ رأی
عزیزالله پناهی با ۶۶۷۷ رأی
مسعود خوبانی با ۶۵۱۷ رأی
به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر یاسوج انتخاب شدند.