مجمع سادات امام زاده علی (ع) باید پاسخگوی این انتخابات باشند

نفک بودن انتخابات شواری شهر از تمایلات ایلی و طائفه ای ادعایی واهی است که هر کسی که اندکی در این فضای سیاسی باشد بر آن صحه میگذارد . هویت یابی ایلی و قومی در فضای شهری و غلبه شدن خدمات قومی از حداقل کار کرد های شورای شهر است که سیاست گذاری های کلان […]


نفک بودن انتخابات شواری شهر از تمایلات ایلی و طائفه ای ادعایی واهی است که هر کسی که اندکی در این فضای سیاسی باشد بر آن صحه میگذارد .

هویت یابی ایلی و قومی در فضای شهری و غلبه شدن خدمات قومی از حداقل کار کرد های شورای شهر است که سیاست گذاری های کلان این شورا را تقلیل داده و از اهداف اصلی آن دور کرده است .

ائتلاف های ایلی و هماهنگی معتمدین طوایف برای رسیدن به لیستی واحد از واقعیت های مرسوم شده ای است که بین طوایف استان در انتخابات شورای شهر مرسوم شده است.
مجمع سادات امام زاده علی ( ع ) هم آنطور که بیانیه ی این مجمع که قبلا رسانه ای شده است، بر می آید با همین عنوان برای معرفی خروجی ایل سادات امام زاده علی (ع) در دهدشت شکل گرفت و خروجی آن لیستی پنج نفره بود که تنها یک نفر از آن ها موفق به حضور در شواری شهر شد و فاصله آن با سایر منتخبین شورا نشان از کمترین تاثیر لیست مجمع در رای آوری داشته است.

اینجا قصد نداریم در ادامه ی مقدمه ی مطلب به نقد این رفتار و روش بپردازیم بلکه نگاه نقادانه ی ما به جهت گیری اعضای مجمع بود که حداقل قبولی یکی از کاندیدا که در مجمع کمترین امتیاز را داشت نشان می دهد این اعضا کمترین شناختی از واقعیت انتخابات و مناسبات ایلی نداشتند و با اصرار بر لیست خروجی خود باعث حذف و کناره گیری افرادی شدند که یقینا میتوانستند گزینه های جدی برای رای آوری و ورود به شورای شهر باشند.

شایسته است افراد این مجمع که همانطور که قبل از انتخابات لیست واحدی را رسانه ای کردند و همه ی افراد این ایل بزرگ را به تبعیت از آن فراخواندند و حتی در بیانیه ی خود بر روشی دموکراتیک برای این گزینش تاکید کردند حالا برای غیر کارا بودن این لیست پاسخگوی افکار عمومی باشند و مهمتر از همه افراد جوان و فعال مجازی این مجمع نقش خود را در تبلیغ و تلاش برای کسب رای بیان کنند !؟