نه بلند کهگیلویه بزرگ به نماینده

بعد از حجم وسیع تبلیغات ریاست جمهوری و حضور تمامی طرفداران نماینده در این ماراتن نفس گیر و تلاش حداکثری آنها برای اثبات رای آوری کاندید خود بالاخره صندوق ها با مردم سخن گفتند آنهم با صدای رسا و مردم کهگیلویه ثابت کردند که نماینده آنچنان مقبولیتی ندارد و حجمه در رسانه های مختلف فقط […]


بعد از حجم وسیع تبلیغات ریاست جمهوری و حضور تمامی طرفداران نماینده در این ماراتن نفس گیر و تلاش حداکثری آنها برای اثبات رای آوری کاندید خود بالاخره صندوق ها با مردم سخن گفتند آنهم با صدای رسا و مردم کهگیلویه ثابت کردند که نماینده آنچنان مقبولیتی ندارد و حجمه در رسانه های مختلف فقط آسمان ریسمان بافتن یاران اوست که چنین تداعی نمایند مردم به هواداری از نماینده به رئیسی رای خواهند داد.
اما همه پیش بینی ها خلافش را ثابت کرد و آرای بالایی رضایی گوی سبقت را از رئیسی ربود و آنهمه هزینه های جور واجور هم نتوانست به آنها کمک کند بلکه این اراده مردم بود که دیکته کرد هر جا مردم عزم خود را جزم کنند تا نه بگویند هیچ چیز جلودارشان نیست و آنقدر بلند خواهند گفت که گوش فلک را کر کند همانطور که در رای گیری شهرستان کهگیلویه گفتند.
مردم رشادت ها و تاثیر گذاری محسن رضایی را در زمان جنگ به فراموشی نسپرده اند و بخوبی می دانند بیشتر فرماندهان کنونی دست پرورده های رضایی هستند.
بگذریم که بعضی به دنبال منفعت بیشتر به جبهه مخالف رضایی رفتند اما این قابلیت محسن رضایی از نگاه مردم پوشیده نماند و صندوق های رای نام اورا با صدای بلند فریاد زدند و با تعداد آرای بیشتری نسبت به کاندید مورد وثوق( موحد) نماینده مردم در تاریخ انتخابات کهگیلویه بزرگ به ثبت رساندند.
به مردم فهیم که بوق و کرنا تبلیغات نتوانست واقعیت خواسته های آنان را تغییر دهد دست مریزاد گفت و با رای به محسن رضایی اول نه بزرگی به نماینده گفتند و
دوم با رای دادن به رقیب اقای رئیسی،نشان دادن که افراطی ها (گام دومی ها )جایگاهی در کهگیلویه ندارند.