کی بود کی بود من نبودم/قسمت دوم/ نگاهی در چند قسمت به انتخابات میاندوره ای مجلس در گچساران و باشت 

کی بود کی بود من نبودم   نگاهی در چند قسمت به انتخابات میاندوره ای مجلس درگچساران وباشت   قسمت دوم/   در قسمت اول چگونگی رد صلاحیت ها وبه میدان آمدن کاندیدی از قشقایی ها وحمایت لیدر های سابق تاجگردون که ازقشقایی ها و چگونگی حمایت تاجگردون از هومان عسکری پرداختیم که بسیار مورد […]


کی بود کی بود من نبودم

 

نگاهی در چند قسمت به انتخابات میاندوره ای مجلس درگچساران وباشت

 

قسمت دوم/

 

در قسمت اول چگونگی رد صلاحیت ها وبه میدان آمدن کاندیدی از قشقایی ها وحمایت لیدر های سابق تاجگردون که ازقشقایی ها و چگونگی حمایت تاجگردون از هومان عسکری پرداختیم که بسیار مورد استقبال هم ایلی ها در اقصی نقاط ایران قرار گرفت

حال به قسمت دوم آن می پردازیم

قسمت قبل تا انجا ادامه دادیم که شایعات زیادی درفضای مجازی ودر بیرون آن بشدت صورت گرفت که حمایت تاجگردون از کاندید قشقایی ظاهری بوده و درواقع حمایت اصلی از کاندید دیگه ای صورت گرفته

واین شایعه بسیار مورد تعجب مردم چه لر زبان یا تورکها قرار گرفت

باعث حرف وحدیث های زیادی قرار گرفت تاجگردونی که یک شبه حتی دربین شدیدترین مخالفانش محبوب شده بود به همان صورت دریک شب محبوبیت خود را بسرعت ازدست داد .

حتی لیدرهای بزرگ نیز درعمل ازدست داد

گرچه شاید بخاطر جوموجود در کشور واینکه اصولگرایان کل حاکمیت کشور را در دست گرفته اند

وتاجگردون دیگر نمی تواند دور بعدی کاندید شود

ولی این شایعه حقیقی یا غیر حقیقی صدمات جبران ناپذیری به ایشان وارد کرد حتی درمیان باوی وبویر احمد

بیانیه ای که بعد انتخابات بیرون داده شدفقط یک تبریک به سید ناصر حسینی و درخواست برای ادامه پروژه های نیمه تمام بود

ومردمی که منتظر بودند

که به شایعات موجود جوابگو باشند

بر ابهامات بیشتر افزود

درفضای مجازی عده ای از طرفداران تاجگردون مقصر حضور کم قشقایی ها در پای صندوق رای می دانند

طرفداران سید ناصرحسینی نیز خود را تبرئه وبه لیدرها وطرفداران قشقایی تاجگردون پیشنهاد می دهند که در مجازی یا طی بیانیه ای این حمایت سوری را محکوم کنند وبرائت خودرا اعلام کنند

ودو طیف هر کدام به نوعی دیگری را مقصرجلوه می دهند ودور گذشته ودور زنی ها را به رخ همدیگه می کشند

نویسنده این متن سعی دارد دریکی دوقسمت اول شنیده ها در فضای بیرون و مطالب را در فضای مجازی بدون هیچ قضاوتی عنوان نماید

در قسمت بعدی نظرات سیاست مداران ودست اندرکاران منطقه را بیان نماید

سیاست آینده قشقایی در آینده شاهد تعغیرتحولات بنیادی خواهد داشت عده ای احتمالا کنار کشیده ویاکنار خواهند گذاشت

جریانی در منطقه بصورت خودجوش درحال رایزنی باهردوطیف هستند که طی جلساتی به اختلاف ها پایان بدهند

ومسئله بسیار مهم انتظار مردم از اقای تاجگردون هست که بیایند وبه شایعات وشبه ها پایان بدهند ودر مورد انتخابات وحرف وحدیث ها صحبت بکنند

تابیشتر از اینها شایعات ادامه دار نباشد

ادامه دارد…….

 

یادداشت: حسن طیبی دره شوری