تحلیلی از 5 انتخاب پر حاشیه در شهر کوچک قلعه رئیسی

اَفتونیوز _ علی اشکبوس : شورای شهر امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان های مدیریت شهری محسوب می گردد که پس از انتخاب توسط شهروندان، وظایفی در قلمرو شهر و از جمله انتخاب شهردار را بر عهده می¬گیرد، لذا با اطمینان می توان بیان نمود که هرچه در انتخاب شورای شهر منطقی تر […]


اَفتونیوز _ علی اشکبوس : شورای شهر امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان های مدیریت شهری محسوب می گردد که پس از انتخاب توسط شهروندان، وظایفی در قلمرو شهر و از جمله انتخاب شهردار را بر عهده می¬گیرد، لذا با اطمینان می توان بیان نمود که هرچه در انتخاب شورای شهر منطقی تر عمل شود به همان میزان نیز می توان به کارآمدتر بودن مدیریت شهری امیدوار بود. از آنجا که شهروندان هر یک بر اساس ملاک های خاصی کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می کنند، لذا در این تحلیل کوتاه به رفتار انتخاباتی شهروندان شهر قلعه رئیسی در انتخابات شورای اسلامی شهر ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، بر اساس سه نظریه رایج (نظریه ایدئولوژی مسلط، نظریه انتخاب عقلایی، نظریه هویت حزبی- جناحی) در رفتار انتخاباتی شهروندان پرداخته شده است.
۱- نظریه ایدئولوژی مسلط: این نظریه بیان می¬کند که هرچند افراد خود انتخاب می¬کنند اما انتخابهای فردی بر اساس ایدئولوژی و تفکر مسلط شکل می¬گیرد. تبلیغات رسانه های گروهی در ایدئولوژی مسلط، از عوامل دیگر انتخاب این دیگاه است. ۲- نظریه انتخاب عقلایی: طبق این نظریه فرد نقش بسیار مهمی در انتخاب افراد دارد و ممکن است بر اساس انگیزه های مختلفی از جمله انگیزه های اقتصادی دست به انتخاب بزند. در این نظریه، افراد سعی دارند به کسانی رأی دهند که بیشترین منافع آنها را تأمین می-کنند. طبق این نظریه، افراد بر اساس سود و زیان خودشان عمل می کنند. ۳- نظریه هویت حزبی – جناحی: در این دیدگاه افراد به گروههای اجتماعی گوناگون دلبستگی دارند. اینگونه دلبستگی¬ها به شکل عضویت یا هواداری نسبت به حزب، سازمان و انجمن نمود می¬یابد و همین دلبستگی فرد، باعث می¬شود که رأی دهنده، وفاداری¬های گروهی را جانشین قضاوت سیاسی کند. در این صورت فرد با فکر خود رأی نمیدهد؛ بلکه استانداردهای دوستان، همکاران و طبقه است که او را راهنمایی میکنند تا به چه کسی رأی دهد.
شالوده و بنیان ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر قلعه رئیسی آمیزهای از فرهنگ سنتی ایلیاتی- عشایری با اسلوب شهرنشینی ابتدایی که توسط عده قلیلی از صاحب منصبانی که جهت تصدی امور سیاسی- اداری در این شهر هستند، شکل گرفته است.
آنچه که مسلم است نیاز افراد نمی توان از تصمیم آنها برای تغییر در الگوی مدیریتی و به خصوص مدیریت شهری منفصل باشد. لذا انتخاب شورای شهر برای ادامه حیات شهری جزء لاینفک زندگی شهروندان آن شهر می باشد. با توجه به اینکه شوراهای شهر برگزیدگان مردم هستند این امر می¬تواند روند توسعه از پایین را تسریع کند. آگاه شدن از رفتار انتخاباتی شهروندان و ملاکهای مورد نظر آنان در انتخاب شوراها بسیار حائز اهمیت است چرا که از طریق آن هم میتوان دیدگاه¬ها و نیازهای شهروندان را درک نمود و هم به ارزیابی منطقی تر عملکرد شوراها پرداخت.
در این بین شهروندان شهر کوچک قلعه رئیسی با چالش¬های زیادی در انتخاب مدیریت شهری (شورا و شهردار) روبرو هست.
بخش اول: در انتخابات ۲۸ خرداد آنچه بیش از همه چیز غیر عادی بود جمعیت زیاد و هجوم افراد غیر بومی در عصر قبل از انتخابات است که ترافیک سنگین را در خیابان های تنگ و باریک شهر قلعه رئیسی به وجود آورد. سوالی که در اینجا مطرح است این است که براستی چه کسانی باید سرنوشت ۴ سال آینده شهری را رقم بزنند که از کوچکترین امکانات شهری برخوردار نیست؟ به قول هانری لوفور جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی «سرنوشت بشر در میان ستارگان و نه در روستا، بلکه در شهرها را رقم خواهد خورد».
علی ای الحال جمعیت شهر قلعه رئیسی بر اساس شهر سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران ۳۲۶۹ نفر با کد آماری ۲۴۷۹ و رشد جمعیت نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰، ۸- بود. حال با این وجود فرض بر مثبت بودن رشد جمعیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ در خوشبینانه‌ترین حالت جمعیت به ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ برسد، از این تعداد ۱۸۰۰ هزار تا ۲۵۰۰ نفر رای دهنده داشته باشد. اما آمار جمعیتی شهر در عصر قبل از انتخابات در جمعیتی بالای ۵۰۰۰ نفر را نشان می‌دهد که در روز انتخابات به جمعیتی بالغ بر ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر هم رسیده است، که این نشان از هجوم افراد غیر بومی با پلاک های بی نام و نشان جهت رقم زدن آینده چهار سال شهر قلعه رئیسی است.
مسأله دیگری که در اینجا قابل مطرح است و باعث کشیده شدن انتخابات شهر قلعه رئیسی به حاشیه بوده است، هجوم جمعیت در ساعات اولیه انتخابات و عدم مدیریت لازم آنها باعث وقفه زیادی در روند انتخابات شده است و همچنین رها کردن بعضی از صندوق ها توسط متولیان انتخابات باعث بی‌نظمی زیادی در روند رأی گیری شده است.
حال با این تفاسیر و با توجه به دیدگاه های مطرح شده در ابتدا به نظر می‌رسد، که افراد رأی دهنده با دیدگاه عقلانی و با توجه به نیاز و با توجه به احساس مسئولیت نسبت به روند مدیریت شهری ساعات اولیه انتخابات را برای رفتن به پای صندوق های رای انتخاب کرده‌اند، که به اعتقاد اکثر کارشناسان بهترین زمان لازم برای رفتن به پای صندوق‌های رأی همان ساعات آغازین انتخابات می¬باشد، که در این بین افراد غیربومی و به دور از حس مکان نسبت به آینده شهر، خود را ملزم به رفتن در صف های طویل ساعات آغازین انتخابات ندانستند و رأی دادن را به تأخیر انداختند. حال با توجه به شمارش نهایی تعداد ۸۵۰۰ رأی منحصر به فرد اخذ شده است، که اگر فرض را بر این بگذاریم که همه رای‌دهندگان به پنج نفر رای داده باشند در خوشبینانه‌ترین حالت تعداد ۲۰۰۰ هزار تا ۲۵۰۰ نفر رأی دهنده داشته ایم که نسبت به آمار جمعیتی شهر شهر قلعه رئیسی معقول می باشد و همان افراد غیربومی موفق به رأی دادن نشدند.
بخش دوم: اکنون در ادامه راه چالش بزرگتر اعضاء محترم شورای شهر که در انتخاب شهردار با آن روبرو هستند نیروی جوان و فعال می تواند تا حدودی از مشکلات شهر بکاهد. اما قدر مسلم این است که واقعیت مدیریت شهری در شهرهای کوچک بخصوص شهر قلعه رئیسی که با معضلات، مشکلات و مسائلی مواجه اند، که بدون توجه به عنصر مدیریت، این شهرها نخواهند توانست نقش خود را در توسعه منطقه ای به خوبی ایفا نمایند. کمبود منابع مالی به عنوان مهمترین مشکل مدیریتی در قلعه رئیسی بوده است، ناهماهنگی بین تخصص و شغل مدیران شهری به عنوان مشکل دیگر مدیریتی در شهرهای کوچک مطرح است که در مدیریت شهری شهر قلعه رئیسی سالهای گذشته همواره با آن روبرو بوده است همچنین عدم مشارکت مردم با سازمان مربوطه نیز از جمله مشکلات می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد برای تقویت مدیریت شهری در شهرهای کوچک دولت اعتبارات مالی بیشتری برای این شهرها در نظر بگیرد و آموزش مدیران شهری و شهروندان و بخصوص اصل تخصص¬گرایی در شهر قلعه رئیسی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

علی اشکبوس؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری