محمدرضا چمن‌نژادیان

در ارتباط با طالبان به دامن دلواپسان نیفتیم

افتونیوز – محمدرضا چمن‌نژادیان  هنگامی که قرار است یک پدیده یا واقعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حتی زیست محیطی واکاوی و تحلیل شود، لازمه آن کاوش پیشینه رویکرد و کارکرد موثر در سیر تحولات است، تا اثرات سازنده و مخرب پدیده‌‌‌ها به‌صورت علمی شناسایی شده و در راستای اهداف مطلوب فردی، جمعی و ملی بهره‌برداری […]


افتونیوز – محمدرضا چمن‌نژادیان 
هنگامی که قرار است یک پدیده یا واقعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حتی زیست محیطی واکاوی و تحلیل شود، لازمه آن کاوش پیشینه رویکرد و کارکرد موثر در سیر تحولات است، تا اثرات سازنده و مخرب پدیده‌‌‌ها به‌صورت علمی شناسایی شده و در راستای اهداف مطلوب فردی، جمعی و ملی بهره‌برداری شوند.اکنون که نشانه‌‌‌هایی از تغییر دیپلماسی میان دولتمردان ما با طالبان رد وبدل می‌شود و وزارت خارجه ما هم به درستی برای این‌که در برابر وقایع پیش‌رو منفعل و غافل‌گیر نشود، نسبت به طالبان و آینده آن در افغانستان حساسیت نشان داده و تحولات پیرامون آنها را رصد کرده است، ولی باید دانست که این گروه سلفی و تکفیری با جنایات فراوانی که در سابقه خود دارد، اساساً از آستین سازمان سیا و بلوک غرب بیرون آمده و با مساعدت‌های سیاسی، لجستیکی و مالی مرتجعین منطقه ادامه حیات داده است.این گروه که قرار بود برای مقابله با دست‌نشاندگان امپریالیسم شرق کمونیست فعالیت کنند، پس از خروج ارتش سرخ‌‌، لوله اسلحه خود را به سوی مردم افغانستان و البته منافع برخی همسایگان نشانه رفتند. در مزار شریف و تعدادی از مناطق و سرحدات خبرنگاران، دیپلمات‌ها و فرزندان ایران را به خاک و خون کشیدند. طالبان اگرچه با رویه متصلب خود به جهان می‌نگرد، اما بازی در میدان سیاست را نیز خوب فرا گرفته است، لذا در ارتباط با آنها باید تصمیمات و مواضع حکیمانه، اصولی و راهبردی اتخاذ شود. از این‌رو لازم است که وزارت خارجه ما به شیوه‌‌‌های مرسوم مراجع دیپلماتیک نسبت به رفتارهای طالبان حساسیت و کنشگری موثر داشته باشد و بر اساس منافع ملی و شناخت ظرفیت‌‌‌های طرفین درگیری‌‌‌ها در افغانستان، تصمیمات راهبردی بگیرد.اکنون که برخی از دلواپسان داخلی و چهره‌‌‌های افراطی که نشان داده‌‌اند چندان به منافع ملی مورد نظر مردم ایران توجهی ندارند، آتش بیار معرکه همراهی با طالبان شده‌اند، باید مراقب القائات و تحرکات آنان در شکل‌دهی به موضع دیپلماتیک ایران در برخورد با این ماجرا باشند.باید دانست که تطهیر و توجیه ویرانگری طالبان نباید ملاک عمل و ارتباط ما با طالبان قرار گیرد. در این بزنگاه مهم برهمگان است که با حوصله، رعایت عدالت، حسن همجواری، منافع و امنیت ملی کمک کنند تا مواضع و روابطی عقلانی و راهبردی همسو با سایر ملل و متضمن منافع ملی مردم ایران جایگزین تصمیماتی شود که در ارتباط‌گیری با طالبان صرفا بر پایه «دشمنی با آمریکا» بنا نهاده شده است.در حالی که خسارات این گروه در چند دهه گذشته نسبت به ملت ایران و البته افغانستان در راستای زیان‌‌‌های آمریکا بر دو ملت بوده است./همدلی