آيت الله پوش :ازاعضاي شورای محترم شهر خواهانیم بر اساس قانون از نیروهای نخبه ی علمی وتخصصی در کارگروها و زیر گروهای شورایی بهره برند تا شاهد تکرار نابسامانی گذشته در ساختار اداری شهرداری و مدیریت شهر و دیارمان نباشیم

شهردهدشت شهرمُرده

از اعضای شورای محترم شهر خواهانیم بر اساس قانون از نیروهای نخبه ی علمی وتخصصی در کارگروها و زیر گروهای شورایی بهره برند تا شاهد تکرار نابسامانی گذشته در ساختار اداری شهرداری و مدیریت شهر و دیارمان نباشیم


آیت الله پوش کنشگروروشنگر فرهنگی،ورزشی،اجتماعی ومدنی:
شورای شهر ارباب بالادستی نمی خواهد زیرمجموعه های تخصصی سازمانی وساختاری قانونی می خواهد
شهردار مدیر اجرایی شهری وشوراست نه پیمانکار و دست نشانده ی جریانهای مافیایی سیاسی در مکتب مبادله و فاشیست قومی و قبیله ای ،شهردار بایسته وشایسته،باید دارای فاکتورها و توانمندی های تخصصی مرتبط با مدیریت شهری باشدتا توانایی اجرایی و به فرجام رساندن برنامه و طرح های راهبردی واجرایی در فضای شهری پدیدار شود ورضایت عمومی محقق شود،آنگاه است که شهروندان هوشیار و وجدان عمومی قضاوت خواهند کرد و حقوق شهروندی تحقق و توسعه ی پایدار دست یافتنی می شود شورای شهر باید شهرداری را انتخاب نماید که هم کارنامه ی قابل دفاع وستایش داشته باشد و هم برنامه محور بوده و هم ماهر در مدیریت منابع و نیروی انسانی را دارا باشد
شهر دهدشت شهر مرده و خسته ورنجور از جور،جفا و ستم بدست کوتوله های فکری
یکی از وظایف مهم شهرداری ها مدیریت شهری می باشد که متاسفانه ازلحاظ مدیریت شهری دهدشت هیچ گونه پیشرفتی نداشته است این روزها از هرکدام از ورودی های شهر دهدشت وارد بشویم هیچ گونه المان وزیبایی نخواهید دید متاسفانه علی رغم تبلیغات رسانه ای گسترده از عملکرد شهردار وشانتاژ های تبلیغاتی درمورد دستگاه های شهردار که گفته می شود به صورت رایگان در خدمت مدیریت شهری می باشد وخدمات می دهد اما تغییرو تحول چشم گیری نمی بینیم پارک های شهرهم همان درختان چهل پنجاه سال پیش می باشند نه از آبیاری مُدرن خبری هست و نه از چمن سبزی وآسمان روبه تاریکی برود به راحتی می توان درپارک ها حتی قتل هم انجام دهیم وتبدیل شده اندبه نا امن ترین مکان ها وبرای همین خانواده ها وجوانان وخصوصا بانوان نمی توانند دراین پارک های متروک پنج دقیقه ای بنشینند واستراحت کنند
سرویس های بهداشتی پارک های شهر افتضاح می باشد دراین مدت حامیان شهردارمحترم تمام حرفشون این هست که دستگاه های خودش را گذاشته برای کار در جاده چرام دهدشتی که یک کیلومتر هم نمی شود سرنوشت سمغان و کمربندی های جنوبی وسوم هم که نامشخص هست مردم سمغان هم دراین انتخابات بخاطر اینکه سمغان بدون تکلیف مانده اکثریت درانتخابات شرکت نکردند به نشانه اعتراض، شورای دور ششم افراد متخصص و عمرانی خوبی دارد که می توانند با انتخاب یک شهردار که مدیریت  خوانده باشد باعث پیشرفت شهر دهدشت شوند و دهدشت را از این حالت بی روح نجات دهندوبا دادن برنامه های مدون کوتاه مدت وبلند مدت روح مُرده شهر را دوباره زنده کنند
در پایان از شورای محترم شهر خواهانیم بر اساس قانون از نیروهای نخبه ی علمی وتخصصی در کارگروها و زیر گروهای شورایی بهره برند تا شاهد تکرار نابسامانی گذشته در ساختار اداری شهرداری و مدیریت شهر و دیارمان نباشیم
تاکنون شورای شهردربخش مشاوره واستفاده از کارشناسان ونخبگان که اصل تشکیل شورا برمشورت وکارگروهی تخصصی است آیا موفق بوده؟
کمیسیون های شورای اسلامی شهرها مربوط به وزارت کشور، کارگروه های کارشناسی مردمی برای همیاری مدیریت شهری،برحسب شرایط اقلیمی یک شهر شامل موارد ذیل می تواند باشد:
۱) کارگروه منابع طبیعی،
۲) کارگروه محیط زیست،
۳) کارگروه کشاورزی و دامداری،
۴) کارگروه حقوقی و قضایی،
۵) کارگروه فرهنگ و آموزش،
۶) کارگروه بهداشت و در‌مان،
۷) کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال،
۸) کارگروه عمران خدمات شهری و زیباسازی
۹) کارگروه توسعه امور گردشگری و بوم گردی،
۱۰) کارگروه تبلیغات و رسانه،
۱۱)گارگروه ورزشی وجوانان
۱۲)گارگروه فرهنگی وهنری
که بعنوان اتاق فکر مدیریت شهری و بازوی کارشناسی افتخاری، می توانند همیاری فکری و اجرایی داشته باشند.
شورای شهر چه تعداد ازاین بازوان را تشکیل وازکارشناسان بهرمندشدند؟

هموندان هماورد شهروند هوشیار، کنشگر،روشنگرو مطالبه گرباشید

 

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین افتونیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. مخاطبین  می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند