سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منصوب شد

به گزارش افتونیوز؛طی حکمی از سوی دکتر محمد طاهر طیب زادگان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه، دکتر منصور نیکخوی تنها متخصص پاتولوژی به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره ) دهدشت منصوب شد.  


به گزارش افتونیوز؛طی حکمی از سوی دکتر محمد طاهر طیب زادگان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه، دکتر منصور نیکخوی تنها متخصص پاتولوژی به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره ) دهدشت منصوب شد.