تقابل هدایت خواه و روشنفکر به بیانیه نویسی رسید/ رطب‌خورده‌ای که منع رطب می‌کند!

بنطر می‌رسد درگیری‌های درون جریانی اصولگرایان ادامه می یابد و قطعا بر شدت آن افزوده خواهد شد و اوضاع به هم ریختگی و تضاد منافع دو تیم اصلی بازیگر در این صحنه یعنی تیم هدایت خواه و تیم روشنفکر رنگ و روی آشکارتری بخود خواهد گرفت که احتمالا در قالب مصاحبه و اعتراض و حتی تجمع و تحصن تداوم می یابد و حداقل تا چهار سال دوران ریاست جمهوری رییسی ادامه خواهد داشت.


اَفتونیوز _ بعد از روزها و ماهها دعوا و مشاجره آشکار و پنهان بر سر زمام داری و نمایندگی ستاد ابراهیم رئیسی، این روزها تقابل وارد فاز جدیدی شده و بیانیه های مختلفی در پوشش عناوینی مانند مجمع حوزوی و دانشگاهی و جوانان انقلابی منتشر می شود.
کمتر کسی باور می کند این تقابل بر سر ارزش های انقلاب‌، باور ها و آرمانی باشد و بر همگان آشکار است که ولع جایگاه، منصب، پُست همه را بیقرار ساخته است.
مهدی روشنفکر که در دوره وکالت خود به اشکال مختلف متهم به قومیت گرایی و خویشاوندسالاری بوده و تاکنون نتوانسته خود را زیر بار این انتقادات خارج کند و نشانه این امر را می‌توان به برخی انتصاب های در سطوح شهرستان ها مشاهده کرد و همین امر بعنوان دستاویزی در دست اصولگرایان سنتی قرار گرفته است. موضوعی که این گروه آنرا نشانه گرفته اند و در جهت تضعیف پایگاه مردمی نماینده از آن استفاده می کنند و این موضوع در بیانیه منتقدان وی به کرات به آن اشاره می شود.

احساس خطر طیف اصول گرایان سنتی به محوریت هدایت خواه

پر واضح است بیانیه های روزهای اخیر نشات گرفته از حلقه فکری ستار هدایت خواه و دیگران اصولگرایان منتقد نماینده کنونی بویراحمد و دنا می باشد اما نکته جالب و تامل انگیز ماجرا اینجاست افرادی خواستار عدم دخالت نماینده در امورات دولتی و انتصاب مدیران هستند که خود سالها به این امر مَشغول بوده و دستی بر آتش داشته اند.
در دوره وکالت ستار هدایت خواه همگان به خاطر دارند چینش نیروها و تقسیم جایگاه ها و دخالت در مسولیت های قوه مجریه نه تنها برای خود و هوادارانش کار ناپسندی نبود بلکه آن را حق مسلم می‌دانستند اما اکنون مهدی روشنفکر نماینده کنونی بویراحمد را از چنین امری نهی می کنند و در بیانیه ها و سخنرانی ها به اصل تفکیک قوا اشاره میکنند و این موضوع را خیلی پررنگ میکنند در حالی که ستار هدایت خواه و یاران اش زمانی که زمام امور را در دست داشتند مطلقا به بحث تفکیک قوا اعتقادی نداشتند و نسبت به آن بی اعتنا بودند اما اکنون که دولت همسو با اصولگرایان است این موضوع را پیش میکشند بلکه بتوانند دست نماینده بویراحمد در مجلس را از چینش نیروها و انتخاب مدیران کل کوتاه کنند. زیرا که خود میدانند و آن را تجربه کرده اند که معمولا دولتها و وزرای انتخابی بدون نظر نماینده گان ، مدیریت متبوع خود در استانها را منصوب نمیکنند و این موضوع برای اصول گرایان حامی هدایت خواه ناخوشایند و نامیمون جلوه می کند.
طنز قضیه اینجاست که گروه های مختلفی این روزها به صرف هوادار رییسی بودند مثل بقیه کسانی که رای به رییس جمهور منتخب دادند خود را در اعمال نظر برای مدیریت استان محق میدانند اما برای نماینده هیچ حقی قائل نیستند.
اصل تفکیک قوا یک‌اصل خوب و پذیرفته شده است که اگر اجرایی شود شاید بسیاری از مشکلات و مسایل حل شوند اما هر کسی کوچکترین شناختی از تیم اصولگرایان با محوریت هدایت خواه داشته باشد میداند که تاکید این طیف بر عدم دخالت قوا در کار یکدیگر ، نه برای دلسوزی دولت و مردم، بلکه صرفا برای پس زدن جریان روشنفکر و ندای وحدت از صحنه سیاسی استان و به دست گرفتن کنترل دولت محلی توسط تیم وابسته به خود است چه آنکه در جریان انتخاب رییس ستاد رییسی در استان این موضوع به وضوح برای مردم عیان شد

نگاهی به مدیران در دولت احمدی نژاد این موضوع را مشخص تر میکند، هر کدام از مدیران بومی منصوب شده یا با نظر مستقیم آقای هدایت خواه نماینده وقت بویراحمد در مجلس و یا با تایید این حلقه صورت گرفته است. طبیعتاً نیروهای هوادار و نزدیک به دو نماینده دیگر استان در آن دوران یعنی بزرگواری و سیدقدرت حسینی نیز از این مدیریت ها بی نصیب نبودند اما هر چه بود دخالت مستقیم نمایندگان مجلس یا همان قوه مقننه در انتصاب مدیران یا همان قوه مجریه بود
بنطر می‌رسد درگیری‌های درون جریانی اصولگرایان ادامه می یابد و قطعا بر شدت آن افزوده خواهد شد و اوضاع به هم ریختگی و تضاد منافع دو تیم اصلی بازیگر در این صحنه یعنی تیم هدایت خواه و تیم روشنفکر رنگ و روی آشکارتری بخود خواهد گرفت که احتمالا در قالب مصاحبه و اعتراض و حتی تجمع و تحصن تداوم می یابد و حداقل تا چهار سال دوران ریاست جمهوری رییسی ادامه خواهد داشت.