نشست هیات فوتبال کهگیلویه با خبرنگاران

نشست خبری بارئیس هیات فوتبال کهگیلویه برگزارشد.


به گزارش افتونیوز ، رییس هیات فوتبال کهگیلویه در این نشست جایگاه خبرنگاری و اطلاع رسانی را در دنیا در سطح بالای دانست و گفت:جامعه مدیون تلاش های بدون چشم داشت شماست که  آگاهی بخشی به جامعه را سرلوحه کار خود قرار دادید.
سید ابوالحسن دلباز بیان کرد:مشکلات جامعه در سایه تلاش های خبرنگارانی که  ضمن حفظ حرمت قلم برای دستیابی به حقیقیت و تولید اطلاعات از هچگونه تلاشی فروگذاری نمی کنندحل می شود.
وی افزود:به پاس رسالت قلم و فعالیت صادقانه شما از هیات فوتبال و ورزش  قدردانی میکنم

دانشفر، پیشکسوت ورزش کهگیلویه نیز در این جلسه عنوان کرد:خبرنگاران با حداقل امکانات وطیفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه را به دوش می کشند ولی متاسفانه جایگاه آنها آنطور که باید ارج گذاشته نمی شود.
سید ابوصالح دانشفر افزود: خبرنگار با قلم خود به جامعه رشد می دهد و شایسته قدردانی است

رئیس هیات فوتبال کهگیلویه در جواب خبرنگار ما مبنی بر اینکه در جامعه کهگیلویه حرف و حدیثهای مبنی بز اینکه هئیت فوتبال از یک تیم خاصی  که معروف به تیم حکومتی کهگیلویه است ، حمایت می کنید صحت داره یا نه؟

دلباز واقعیت ندارد

در تیم های پایه ها بیشتر این حرف ها را می شنویم که از یک تیم حمایت می شود

فوتبال شهرستان به امثال این تیم نیاز دارد چون باعث رو به جلو فوتبال استان و کهگیلویه است تیم ها همه مورد حمایت هئیت فوتبال هستند اما در چارچوب قانون فوتبال