شورای شهر یاسوج همچنان چشم انتظار تایید یا ابطال / شاید توفیق مردم در ابطال باشد!

شورای شهر سه شهر یاسوج، دهدشت و سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان با عدم تأیید روبرو بوده است.


اَفتونیوز _ انتخابات شورای شهر تمام شد، عمدتاً همه شهرهای کشور تحلیف اعضای جدید و حتی انتخاب سرپرستان و شهرداران انجام شده است.

با این حال هنوز مهر عدم تأیید برای شهرهای یاسوج ، سی سخت و دهدشت به قوت خود باقی است.

آنطور که خود اعضای شورا‌ می‌گفتند در چند مرتبه بنای برگزاری مراسم تحلیف بود اما به دلیل عدم تأیید انتخابات شورا مجوز مراسم تحلیف از سوی شورای عالی نظارت داده نشد.

و حالا طبق قانون استاندار جانشین شورایی است که شهر یاسوج ندارد.

شهرداران فعلی این شعرها نیز به حکم وزارت کشور تا تعیین تکلیف فرایند انتخابات همچنان سکاندار پارلمان شهری خواهند بود.

اما چرا باید اینطور شود؟

یکی از انتقادات جدی به قوانین انتخابات شورای شهر به نحوه تایید و رد صلاحیت ها مرتبط می‌شود.

وقتی از نظر هیئت های نظارت استان و هیئت نظارت عالی فردی شایستگی حضور در شوراهای شهر را ندارد چرا باید فضایی باید تا با لابی گری و اهرم فشار تأییدیه بگیرند؟

منطق حکم می‌کند فرایند بررسی شایستگی افراد به گونه ای جامع باشد که اگر فردی رد صلاحیت شد امکان برگشتش به چرخه انتخابات ناممکن شود.

این همه ماجرا نیست!

اعضای شوراهای شهر همواره نشان داده اند منافعی دارند که در ادامه و با ورود به شورا نمیتوانند از آن دست بکشند.

همین امر هم گاها موجب دو دستگی و اقلیت و اکثریت هایی میشود که خیری نه تنها برای مردم ندارد که موجبات سنگ اندازی در مسیر خدمت به مردم هم میشود.

ابطال انتخابات به نفع مردم!

شاید این توقیفی برای مردم مرکز کهگیلویه و بویراحمد باشد که انتخابات شورای شهر ابطال شود.

مردم در سالهای اخیر از دو دستگی ها و جنجال های بی مورد شورا خسته اند و به دنبال تغییر شرایط به نفع خود!

به هر حال ابطال انتخابات شاید فرصتی شود تا مردم روند خدمات رسانی در شهری بدون شورا که شهردار را یک نفر انتخاب می‌کند را با زمانی که ۷ نفر باید با کلی جنجال یک شهردار را انتخاب کنند مقایسه و البته در ادامه نحوه کار در هر دو شرایط را ببنید

مسعود آرام