(تصاویر) زندگی زنان افغان پیش از آمدن طالبان

نسلی از زنان و دختران افغان پس از آخرین حکومت طالبان که ۲۰ سال پیش به پایان رسید آزادی‌هایی را کسب کرده اند، حالا با ظهور دوباره طالبان آن‌ها نگرانند که این آزادی‌ها را از دست داده و شرایط سختی را تجربه کنند.


اَفتونیوز _ در ۲۰ سال گذشته، زندگی برای بسیاری از مردم در افغانستان به طور پیوسته بهتر شده است، به ویژه زنان که شاهد بزرگترین تغییرات بودند.

سقوط طالبان باعث تغییر و پیشرفت قابل توجهی در زمینه حقوق و تحصیلات زنان شد. در سال ۱۹۹۹، هیچ دختری در مدارس متوسطه ثبت نام نکرده بود و فقط ۹ هزار نفر در مدارس ابتدایی تحصیل کرده بودند.