کاربرد چماق لری بیشتر از دانش آموز مودب

غلام رضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت در صفحه شخصی خود با کنایه به نمایندگان استان نوشت؛ توصیه می کنم یک بار نطق حاج اقا بزرگواری را در ابتدای دولت روحانی گوش بدهید وکیل آزاد تاجگردون با بچه مثبت خواندن نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نوشت؛وقتی روحانی کابینه اش را به مجلس معرفی […]


غلام رضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت در صفحه شخصی خود با کنایه به نمایندگان استان نوشت؛ توصیه می کنم یک بار نطق حاج اقا بزرگواری را در ابتدای دولت روحانی گوش بدهید وکیل آزاد
تاجگردون با بچه مثبت خواندن نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نوشت؛وقتی روحانی کابینه اش را به مجلس معرفی کرد حاج اقا بزرگواری نماینده اسبق کهگیلویه بزرگ بدون لکنت زبان حرف های یک نماینده ازاد را زد
اونایی (نماینده گان استان در مجلس شورای اسلامی)که به قسم خود متعهد هستند می دانند حرف زدن بهتر از سکوت و دست به سینه است جهت استحضار یعنی چماق لری کاربردش بیشتر از دانش اموز مودب دست به سینه است