نمکی های استانی / نقدی بر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان

روزهایی که مردم نمی دانند از ویروس کرونا در رنج باشند و یا از شعارها و وعده ها، مسئولین بهترین کار را در بیان ادعاها و شعارهای بزرگ می دانند. یزدان پناه در ادامه مصاحبه خود تهدید میکند که اگر دانشگاه ضعیف باشد کل استان زیر سوال می رود . در این مورد مشخص نیست مخاطب و منظور یزدان پناه کیست و چیست.

اَفتونیوز _ سعید نمکی اگر چه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا به عبارت دقیق تر از تریبون شعار در کسوت وزیر چند روزی است رفته است، اما عمل و شعار نمکی به این زودی و راحتی کنار نخواهد رفت . وضعیت بیماری کرونا در استان از مرحله بحران گذشته است و شرایط بیمارستان های استان بویژه بیمارستان دهدشت یک شرایط جنگی را به ذهن متبادر می کند ولی با این وجود یزدان پناه رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان با الگوبرداری از ادبیات نمکی نه تنها حاضر به پذیرش شرایط نیست که ادعای رتبه برتر در میان دانشگاه های مراکز استان ها برای دانشگاه علوم‌پزشکی استان را دارد. این ادعا در حالی است که همین ماه گذشته از سوی وزارت بهداشت عملکرد دانشگاه تحت ریاست یزدان پناه غیر قابل قبول خوانده شد و دانشگاه در قعر جدول قرار گرفت.
یزدان‌پناه می داند در این روزهای تعلیق کسی نیست صحت این ادعا را بسنجد بنابراین فرصت مناسبی است تا شبیه دیگر رئیس دانشگاه استان یعنی دانشگاه یاسوج رویا و خیالاتش را بیان کند.
یزدان‌پناه و عریان در بیان چنین ادعاهایی تنها نیستند و این روزها در هر سازمان و حوزه ای شاهد نمکی های بیشمار هستیم. این آمارها بسادگی و بدون پشتوانه در جلسات استانی ارایه می شود و استاندار نیز یا بر حسب اعتماد به این مدیران یا هم در امتداد نگاه این‌ نوع مدیران آنها را تکرار و وضعیت استان را خوب عنوان میکند.
در روزهایی که مردم نمی دانند از ویروس کرونا در رنج باشند و یا از شعارها و وعده ها، مسئولین بهترین کار را در بیان ادعاها و شعارهای بزرگ می دانند.
یزدان پناه در ادامه مصاحبه خود تهدید میکند که اگر دانشگاه ضعیف باشد کل استان زیر سوال می رود . در این مورد مشخص نیست مخاطب و منظور یزدان پناه کیست و چیست.
شاید وی پیش بینی اتفاقی شبیه اعتراض به رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی خوزستان در اهواز میکند و میخواهد پیش دستانه چاره ای برای نجات خود پیدا کند.
کاش روزی می رسید که مردم تنها با یک ویروس یعنی ویروس کرونا درگیر باشند نه آنکه مدام شاهد پاشیدن نمک بر زخم شان از سوی نمکی ها از تهران تا یاسوج باشند.

گلبونگ