مغایرت پتروشیمی دشت مازه با سند مصوب آمایش سرزمینی

جانمائی طرح پتروشیمی که در زمره صنایع پر آب طلب و داری آلایندگی محیط زیستی اعم از منابع آب و خاک می باشد در قلمروهای اولویت دار درجه یک توسعه کشاورزی استان که یک پارادوکس می باشد و فاقد نگاه کارشناسی می باشد.

اَفتونیوز _ تدوین سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان ها و نیز تصویب آن ها در شورای عالی آمایش سرزمین یکی از اقدامات مهمی بود که در دولت گذشته انجام گردید و سند نهائی راهبردی و اجرائی آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با حضور مسئولین دستگاه های اجرائی استان در انتهای سال ۱۳۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین مصوب شده است و از سایت مدیریت و برنامه ریزی استان قابل دریافت می باشد. رعایت مفاد سند مذکور برای کلیه دستگاه های اجرائی الزامی شده است و کلیه دستگاه های اجرائی و بانک های تامین کننده منابع مالی طرح ها لازم است پیش از بررسی هرگونه طرح و پروژه از تطبیق اهداف و جانمائی طرح و پروژه با سند آمایش سرزمین استان اطمینان حاصل نمایند.
با توجه به کلنگ زنی طرح پتروشیمی دشت مازه در هفته دولت پرسش های مهمی در خصوص میزان انطباق طرح مذکور به لحاظ جانمائی در قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت های کشاورزی و قلمروهای سکونت گاهی و گردشگری با سند آمایش سرزمین استان وجود دارد.

هدف از احداث سد آبریز توسعه اراضی مستعد شهرستان های کهگیلویه و چرام با پتانسیل مساحت حدود ۲۵۰۰۰ هکتار می باشد. اراضی مذکور یکی از مناسب ترین پتانسیل های خاک موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد دارا می باشند جانمائی طرح پتروشیمی که در زمره صنایع پر آب طلب و داری آلایندگی محیط زیستی اعم از منابع آب و خاک می باشد در قلمروهای اولویت دار درجه یک توسعه کشاورزی استان که یک پارادوکس می باشد و فاقد نگاه کارشناسی می باشد.

علاوه بر این تامین آب طرح آنطور که در معرفی آماده سد کوثر و حفر چاه ذکر شده است که سد کوثر با داشتن آب با کیفیت آشامیدنی نقش مهمی در تعادل و پایداری آب شرب جنوب کشور را دارد و همچنین به گفته ی کارشناسان که بارها عنوان شده است دشت کلاچو از دشت های آسیب پذیر در بحران خشکسالی است که هر گونه برداشت بی رویه از آن زیست این دشت با خطر جدی مواجه میکند، مضاف بر اینکه خطر نفوذ پساب های صنعتی هدف گذاری سد آبریز برای آبیاری زمین های مرغوب این دشت را با چالش جدی مواجه میکند.

اگر برنامه های توسعه ای بر اساس مولفه های آمایش سرزمین تنظیم نشده باشند پیشرفت و توسعه واقعی را به همراه نخواهند داشت از اینرو یکی از موضوعات مطرح در خصوص طرح پتروشیمی دشت مازه میزان جانمائی طرح با سند اجرائی آمایش سرزمین در قلمروهای کشاورزی می باشد و سایر موارد مربوط به آن از جمله نحوه اخذ مجوزهای زیست محیطی، اراضی واگذار شده، مجوزهای تامین آب آن و … نیز در جای خود موضوعات مهمی است که با چشم انداز توجه به مبحث توسعه ی پایدار در طراحی صنایع آلاینده باید شفاف سازی شود و نهاد های صادر کننده مجوز ها پاسخگو باشند.

گلبونگ