یک چهارم آب مصرفی چهار شهر برای پتروشیمی دشت مازه

قیاس حجم اختصاص داده شده آب از همین سد برای پتروشیمی دشت مازه معادل تقریبا ۴ میلیون متر مکعب در سال با آب تخصیص داده آشامیدنی برای چهار شهر خود بهترین برهان برای آب بر بودن این صنعت مخرب است .

اَفتونیوز _ هدف گذاری طرح آبرسانی چهار شهر دهدشت، چرام ، لنده و سوق با روستاهای اطراف برای جمعیت تقریبا ۲۴۰ هزار نفری از سد کوثر با اختصاص و برداشت تقریبا ۱۶ میلیون متر مکعب در سال تعریف شده است . پروژه ای که سال ها از اجرای آن میگذرد و تخصیص بودجه ی های ضعیف نشان میدهد خیلی اراده ی قوی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد.

قیاس حجم اختصاص داده شده آب از همین سد برای پتروشیمی دشت مازه معادل تقریبا ۴ میلیون متر مکعب در سال با آب تخصیص داده آشامیدنی برای چهار شهر خود بهترین برهان برای آب بر بودن این صنعت مخرب است .

این در حالی است که سد کوثر از معدود سد های کشور است که حجم آب با کیفیت و قابل شرب را ذخیره کرده است و نقش مهمی در بالانس و پایداری آب شرب جنوب کشور دارد و بحران فزاینده ی آب در کنار بی توجهی به طرح آمایش سرزمینی در تعریف و احداث پروژه های صنعتی ، توسعه ی پایدار را به دنبال نداشته و در دراز مدت اثرات زیانبار خود را نشان میدهد.

گلبونگ