شورای های روستا نیازمند پشتوانه های حقوقی

روستاهای امروز نیازمند چیزی شبیه (خانه انصاف) یا همان دادگاه های روستایی قبل از انقلاب است تا بتوان راحت تر و با اشراف بیشتر در کنار نقش دادگاه بصورت عرفی و محلی بسیاری از درگیری ها و اختلافات را حل و فصل کرد

اَفتونیوز _ شوراهای شهر و روستا با هدف مشارکت در توسعه روستایی راه اندازی شدند و از ابتدا هدف آن برنامه ریزی از پایین به بالا بود که از طریق مشارکت های محله ای ایجاد می شد و نمود این موضوع در شورای های روستا بیش از امور شهری است‌.
بعنوان فردی که چند سال در شورای روستاوبخش فعالیت داشته ام متوجه اهمیت برنامه ریزی در سطح محله و سطح و روستاهای بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه بوده ام و در این مسیر چالش ها و آسیب های متعددی که روستاهای کهگیلویه با آنها دست به گریبان است را لمس کرده ام.

مشارکت مردم و دخالت موثر آنان در فرآیند برنامه ریزی، محور فعالیت های توسعه روستایی محسوب می شود اما با مراجعه به امورات روستایی متوجه شکل گیری حلقه های فامیلی، خویشاوندی و محفلی در شورای های روستا هستیم که در نهایت منجر به شکل گیری شکاف و انشقاق در روستاها شده است.

شورایی که بنا بود حیات اجتماعی سنتی را در قالبی نوین تر احیا کند و همکاری و تعاون را محقق سازد این روزها درگیر اختلافاتی متعددی می شوند که حتی منجر فعالیت های معمولی شورا و دهیاری ها شده اند.

اکثریت روستاهای کهگیلویه دارای اختلافات فامیلی،طایفه ای بر سر زمین، چراگاه و …. در طول سال‌ها می باشند
در بسیاری از موارد شاهد اختلافات و درگیری های چند نسلی میان خانواده ها و طوایف هستیم که این امر پیشبرد امور توسعه روستایی را با مشکل مواجه می کند
و نهاد نوپای شورا در بسیاری از موارد نمی‌تواند چاره ساز باشد.
شوراهای روستا بعنوان معتمدین محلی در بسیاری از موارد خود نیز درگیر این حب و بغض ها و درگیری های فامیلی شده و سطح اختلافات را بیش از پیش شعله ور می کنند
فقدان نهادهای رسمی حل اختلاف در روستاها و اهمیت نقش معتمدان محلی سبب شده که روستائیان در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته درگیر معضلات، آسیب ها و اختلافاتی شوند که روز به روز شرایط زندگی روستایی را بغرنج تر کند.

وضعیت نابسامان شوراهای بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه باتوجه به قومی و خانوادگی شدن شوراها و دهیاران باعث شده که نگرانی ها از لحاظ فرهنگی روابط اجتماعی اختلافات بین مردم بوجود آید و این عمل باعث شده مجموعه فرمانداری و بخشداری کار سختی پیش رو داشته باشند ک بارها شده که بخاطر اختلافات ملکی بین دو برادر به دادگاه کشیده شود.

با توجه به اینکه برخی از پروژه های روستاها به دلیل‌ اختلافات در روستاها به کندی انجام می شود و خیلی از این مشکلات را در این چند سال که شورای روستاهای نهضت آباد، اکبر آباد، دم تنگ سولک شورای بخش مرکزی کهگیلویه حل و فصل کردیم.

بنظر میرسد افزایش کارایی شورا ها از یک طرف نیازمند حمایت از طرف معتمدین محلی و اهالی روستا ست و از طرف دیگر با ایجاد پشتوانه های قانونی و حقوقی برای شورا های می‌تواند درصد زیادی از اختلافات روستایی را در اسرع وقت حل کرد و همچنین مشروعیت بیشتری به این نهاد مردمی بخشید
روستاهای امروز نیازمند چیزی شبیه (خانه انصاف) یا همان دادگاه های روستایی قبل از انقلاب است تا بتوان راحت تر و با اشراف بیشتر در کنار نقش دادگاه بصورت عرفی و محلی بسیاری از درگیری ها و اختلافات را حل و فصل کرد

محمد ناصری زاده
کارشناس عمرانی اداره راهداری و حمل ونقل کهگیلویه و عضو سابق شورای بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه