سهم خواهی با چاشنی خشونت / آقای نماینده حامی چاله میدان نباشید!

قضیه جایی جالب تر میشود که برادر ضارب هم چندی پیش در پتروشیمی گچساران مشغول به کار میشود و این سخن میان محافل سیاسی شهرستان های گچساران و باشت پخش میشود که شلیک پسر حکم مدیریت برای پدر و شغل برای برادر گرفت.

اَفتونیوز _ بعد از دو سال از رد اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون و با برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس اینک نماینده جدید اندک اندک دست به تغییرات مدیران میزند که تا حدودی امری طبیعی است که با مدیران هم سو و هم جهت خود راحت تر کار کند.
بحث بر توانایی یا عدم توانایی نیست چیزی که در این میان شک و شبهه وارد میکند ماجرای سو قصد به جان یکی از کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس و با اسلحه گرم بود.
کاندیدی که مورد سو قصد قرار گرفت خود را رقیب حسینی میدانست و مدام در باشت پایگاه اصلی حسینی حضور داشت.
طبق شنیده ها یکی از ضاربان نافرجام از طرفداران کاندیدای پیروز بود، هرچند با رضایت آن کاندید ماجرا ختم به خیر شد ولی انتخاب فردی از خانواده ضارب به عنوان مدیر در این فاصله کم شبهات زیادی را وارد میکند و شعار شایسته سالاری را ذبح می کند.
قضیه جایی جالب تر میشود که برادر ضارب هم چندی پیش در پتروشیمی گچساران مشغول به کار میشود و این سخن میان محافل سیاسی شهرستان های گچساران و باشت پخش میشود که شلیک پسر حکم مدیریت برای پدر و شغل برای برادر گرفت.
بنظر میرسد سیدناصرحسینی علارغم شعارهای آرمان گرایانه و سیمای آرام خود رویکردی متفاوت در پیش گرفته است. وی خود را یک اصولگرایی با ریشه، بازمانده جنگ، میداند نباید ‌از افرادی که به روش های [چاله میدونی] به دنبال امتیاز گیری و سهم خواهی هستند حمایت کند و بی شک چنین موضوعی برای وی هزینه ساز خواهددبود.
حمایت و تشویق از هر نوع خشونتی، خشونت های دیگر را بازتولید می کند و در نهایت این امر به رویه و عرفی تبدیل خواهد شد‌.
نماینده بهتر است بیشتر به این گونه مسائل توجه داشته باشد تا حاشیه ها مانع از کار اصلی وی نشود و بتواند به همان شعار خود عمل کند.
از موارد بعد شایعاتی پیرامون عزل و نصب مدیران شبکه بهداشت گچساران به گوش میرسد که بدون هیچ گونه جانبداری تیم مدیریت جوان کنونی هیچ جایی برای ایراد گرفتن نگذاشته و فراتر از توان خود عمل کرده اند و مدام در حال برسی مراکز درمان بوده اند، حال سوال اینجاست مدیر جوانی که فرای وظایف خود عمل کرده چرا و به چه دلیل باید برکنار شود، اگر بحث شایستگی ایست این چنین مدیرانی باید حمایت شوند نه اینکه هر هفته با مطرح کردن فردی از نزدیکان نماینده بخواهد این مجموعه را به حاشیه ببرند.

مسعود آرام