ضعف مدیریتی در دیشموک/ آسفالت غیر اصولی در روستای سرپر بخش دیشموک

ضعف نظارت در اجرای پروژه‌های عمرانی ضمن تحمیل هزینه‌های اضافی به بیت‌المال موجب نارضایتی مردم می‌شود

*افتونیوز_* ضعف نظارت در اجرای پروژه‌های عمرانی ضمن تحمیل هزینه‌های اضافی به بیت‌المال موجب نارضایتی مردم می‌شود.
تصاویر ارسال شده از آسفالت جاده روستای سرپر در ۲۰ کیلومتری دیشموک گویای آن است که اصول لازم در اجرای پروژه لحاظ نشده و به صورت رفع تکلیفی آسفالت شده است.


این در حالی است که با توجه به هزینه بالای آسفالت اجرای بی‌کیفیت راهسازی ، مرمت و یا بهسازی جاده‌ها چیزی جز هدر رفت بیت‌المال نیست.
مردم بخش دیشموک از همه ی مسئولان شهرستانی و استانی خواهان ورود به این ماجراها هستند زیرا این اولین کاری نیست که ضعف مدیریتی در بخش دیمشوک را نشان می دهد.

گزارش:فرشاد ارغنده