نامه طنز آمیز به وزیر کشور/ ترکیبی از جوانی و فرصت طلبی

این نوع بیانیه و طومار نوشتن توسط چند نفر می باشد و نمی‌توان آنرا از طرف جوانان دانست و یک سند مجهول قلمداد می شود. و افرادی که سابقه مدیریت در یک مدرسه، بخشداری و شهردار یک شهر کوچک را ندارند در فضای عجیب غریب انتصابات دولت رئیسی به دنبال موقعیت های ویژه می باشند و قصد دارند از کوپن (جوانان) برای انتصاب خود در سازمانی استفاده کنند.

اَفتونیوز _ این روزها انتخاب استاندار در کهگیلویه و بویراحمد حاشیه ساز شده و لیست های مختلفی در فضای مجازی منتشر شده است.
به مدد چنین فضایی، هر فرد و گروه برای خود حقی قائل شده تا بواسطه دوست، رفیق و بچه محل، هم کلاسی دانشگاه و… در شبکه های اجتماعی خود را بعنوان گزینه استانداری مطرح کند.
تازه ترین رویداد انتشار نامه برخی از جوانان کهگیلویه بویراحمد به وزیر کشور می باشد، جوانانی که معلوم نیست کیستند؟ چند نفر اند ؟ مطالبه شان چیست؟
و صرفا بنا به امتیاز جوان بودن خواستار انتخاب استاندار می باشند.
در کهگیلویه و بویراحمد همیشه افرادی هستند که مراتب طنز، شوخی و لطیفه را در محافل مختلف فراهم کنند.
در حالی که تا دیروز موضوع تشکیل ستاد انتخاباتی برای حجه الاسلام رئیسی در کهگیلویه و بویراحمد سوژه رسانه ای و افکار عمومی بود و هر کسی از راه می رسید با استناد به جمله “هر خانه یک ستاد” ستادی خانوادگی و طایفه ای تشکیل میداد و برای تمام فامیل و بستگان و دوستان حکم صادر میکرد، حالا افرادی بدون کوچکترین رزومه ای مدعی سکان داری استانداری می باشند.
پر واضح است، این افراد خود واقف اند صندلی استانداری برای آنها چیزی بیشتر از خواب خیال یا رویاهای یک جوان جویای نام نیست و آنها بعد از تجربه مناظرات تلویزیونی کاندیدای ریاست جمهوری دریافته اند به مانند قاضی زاده هاشمی، زاکانی می‌توانند تنها با مطرح کردن نام خود سهم خود را از مناسبات قدرت و سیاست دریافت کنند یا مدیریت در سطوح پایین تر را کسب کنند و چندان به رزومه و توانایی آنها توجهی نمی شود!
انتخاب استاندار این روزها همه گی را به دستپاچگی انداخته و پیر و جوان بدون کارنامه در پی آن می باشند
جوان گرایی در مدیریت ها، امری نیکو و مطلوب است و هر جامعه و حکومتی ناگزیر از آن است اما در مرحله عمل، به راحتی امکان پذیر نیست و حتی انتصاب یک مدیر میانی نیازمند فرآیند پیچیده و نفوذ در مناسبات مختلف سیاسی است.
این نوع بیانیه و طومار نوشتن توسط چند نفر می باشد و نمی‌توان آنرا از طرف جوانان دانست و یک سند مجهول قلمداد می شود.
و افرادی که سابقه مدیریت در یک مدرسه، بخشداری و شهردار یک شهر کوچک را ندارند در فضای عجیب غریب انتصابات دولت رئیسی به دنبال موقعیت های ویژه می باشند و قصد دارند از کوپن (جوانان) برای انتصاب خود در سازمانی استفاده کنند.
در پایان باید گفت، همچنان که ارتباط مستقیم و معناداری میان مدیران ناکارآمد و پیری و سالخوردگی آنها وجود دارد، جوانی و جوان بودن در کهگیلویه و بویراحمد با نوعی فرصت طلبی همراه شده است.