آقای استاندار جای آب معدنی آب پاش بیاورید

دریکی دوسال اخیر برای چندمین بار است که شاهد چنین حوادث تلخی ناشی از آتش سوزی در دامن طبیعت زیبا و بکر استان مظلوم مان هستیم و همیشه جلوتر از مسئولان این مردم بوده اند که پیشقراول بوده و خطر سوختگی را به جان خردیده اند

جناب استاندارمحترم
لطفابجاب اب معدنی اب پاش بیاورید

جنگل که میسوزد دلها آتش میگیرد قلبها به درد می آید واشکها از چشمان نگران سرازیز میگردد، سرمایه ملی کشور نابود میگردد و مردم مایوس می شوند
در آتش سوزیها کارهای نمایشی علاج نخواهد بود و باید اقدامات موثرانجام داد.

تکرار مکررات و عدم امکانات اطفا حریق معضل همیشگی در آتش سوزی ها ست
در دنیای مدرن امروزی با چوب و درخت ودست آتش راخاموش نمی کنند بلکه با امکانات پیشرفته مانند هلیکوپتر آب پاش و یا نیرورهای مخصوص آموزش دیده علاج واقعه میکنند.
دریکی دوسال اخیر برای چندمین بار است که شاهد چنین حوادث تلخی ناشی از آتش سوزی در دامن طبیعت زیبا و بکر استان مظلوم مان هستیم و همیشه جلوتر از مسئولان این مردم بوده اند که پیشقراول بوده و خطر سوختگی را به جان خردیده اند، با دستان خالی و شاخه درختان با شعله های بی رحم آتش به نبردی نابرابر پرداخته اند تا شاید طبیعت زیبا و جنگلهای دیارشان را از آتش سوزی نجات دهند.
البته که مسئولان هم حضوردارند و تلاش میکنند اما انتظاراز مسئولان به گونه ای دیگر است و انتظار می رود مسئولان ذیربط مثل افرادعادی برخورد ننمایند یا با بسیج امکانات و تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا دست به اقدامات عاجل زده تا ازفاجعه بزرگ جلوگیری نمایند.
صادقانه معروض میدارم کارها نمایشی و عوام پسند ، حضورچنددقیقه ای دست به اقداماتی نمایشی چاره کار نیست وبار اول نیست که شاهدچنین اتفاقات هستیم. وظیفه مسئولان است که تدبیری اندیشیده وبا آماده نمودن امکانات وتجهیزات پیشرفته روز دنیا و بصورت علمی از قبیل نیروهای متخصص آموزش دیده و حرفه ای و هواپیماها ، هلیکوپتر پیشرفته آب پاش از آتش سوزی منابع طبیعی وبکر و زیبا حفاظت کنیم.
امادگی کامل درحداکثر توان داشته باشیم و با واکنش سریع وسازنده وکارسازچاره علاج کنیم.
اقدامات ایضایی مسئولان عالیرتبه مانندحضور تشریفاتی پخش چند آب معدنی و مثل مردم عادی برخوردکردن واستفاده ازدست و برگ و شاخه درختان وتاسف خوردن و خود را نگران کردن و غمناک نمودن هیچ دردی رادوا نخواهد کرد وا آتشی را خاموش نخواهد نمود وجنگلی را از شعله های سوزناک آتش نجات نخواهدداد.
باید بصورت علمی وپیشرفته وبسیج امکانات مناسب واردعمل شد
صد البته حضور مسئولان دردبین مردم هم جای تقدیر و تشکر دارد د آنها نیز به نوعی دوست دارند که کارسازب باشند اما باید یاداور شویم که انتظار وسطح توقع ازمسئولان بویژه استاندارمردم بسیار بالاتر از نردم عادی است که بادست وشاخه درختان ولباس تن خودبه جنگ باآتتش میپردازند
مردم مسئولان و ظایف کاملا مشخص ومتفاوتی دارند که باید مورد توجه قرارگیرد.
جناب استاندار محترم و مسئولان عالیرتبه و کلان شهرستانی واستانی آگاه و به هوش باشد که این آتش سوزیهای اخیر کوه نیر ((نور)) نه اولین بارخواهد بود و نه آخرین بار و تجربه هم نشان داده است که باز هم اتفاق خواهد افتاد لذا وظیفه شماست که خود رابا تجهیزات و امکانات پیشرفته و مناسب و تکنولوژی پیشرفته آماده حوادث باشید.

خدا کند که دیگر شاهد چنین آتش سوزی هایی نباشیم اما اگر قرار است خدای ناکرده باز هم این چنین اتفاقاتی درجنگلهای استان رخ دهد دیگرهیچ عذر وبهانه ای ازمسئولان پذیرفته نخواهد شدو کارهای نمایشی را برنخواهند تافت و انتظارشان آمادگی هرچه تمام تر مسئولان با بسیج تمامی امکانات پیشرفته خواهد‌ بود زیرا مسئولیت و ماموریت دارید تادر پیشگاه وجدانتان و مردم به نحو حسن انجام وظیفه نموده واقدامات مناسب وشایسته را بعمل آورید
البته که مردم همچنان پیشتازهمکاری های صمیمانه و دلسوزانه خواهند بود و پیشقراول در هر جایی که حضورشان لازم و مثمرثمر باشد.