” دور باطل استانداران بی برنامه “

تغییر در اینجا صرفا برای تغییر اشخاص است که اگر غیر از این بود عملکرد و مشی کلانتری استاندار فعلی و تیم اطرافش و در راس این مجموعه تصمیم گیر یعنی احد جمالی از هر فرد دیگری اصولگرا تر بوده اند و نیازی بر این همه تعلیق و انتظار و هدررفت وقت و انرژی نبود.

اَفتونیوز – اسماعیل دوستی آخرین استاندار دولت اصلاحات در کهگیلویه و بویراحمد در مصاحبه ای گفته بود: بعد از آن که من به صورت ناگهانی به عنوان گزینه استانداری کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدم  به سرعت با چند تن از دوستان نشستیم و برای استان کهگیلویه و بویراحمد برنامه ای نوشتیم و ارایه کردم(نقل به مضمون).
این اظهارات بخوبی عمق برنامه ریزی و شعارهای توسعه مدیران در کشور را نشان می دهد.
نکته جالب آن که اتفاقا اسماعیل دوستی از موفق ترین استانداران تاریخ استان بود .

همزمان با معرفی استاندار جدید استان انتشار یک تصویر از علی احمدزاده با جزوه ای در دست با عنوان” برنامه  توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد” حکایت تلخی است که مدام تکرار می شود و از دل آن هیچ تغییر حداقلی در استان هم نخواهیم دید. نشانه شناسی عکس به ویژه با مرکزیت همان جزوه که قطعا کلیتی ضعیف و کپی پیست شده است، به همراه پوشش، ژست و نحوه ایستادن استاندار جدید پیشاپیش گواه همه چیز است.

 این مطلب در پی تحلیل سوابق و پیش بینی مدیریت آتی علی احمدزاده نیست که اساسا در این سطح و موارد نیازی به پیش بینی وجود ندارد و همه چیز از ابتدا روشن است.

کل آمد و رفت استانداران و مدیران برای استان ایجاد یک جو کاذب گمانه زنی و درگیر کردن نمایندگان، سیاسیون و طرفداران آنها به اینکه زور چه کسی بیشتر و یا کمتر است و بعد از آن پیام های تبریکی است که اینک نیز از صفحات مجازی مدیران بالقوه و در موارد زیادی نیز مدیران فعلی اصلاح طلب همچون هادی زارع پور و یا وحید محمدی تبار مدیر سابق صادر می شود و بهانه ها نیز دوستی و هم ولایتی بودن است و باید همین روزها منتظر تعریف های علمی و پر طمطراق مدیرانی از جنس عریان و دیگر مدیران استانی از استانداری بود که اگر چه در مناصب میانی  مختلف حضور داشته است اما هیچ نکته امید آفرین در چهارچوب طرح و برنامه برای ایجاد تحول از وی دیده نمی شود و در مجموع هم شرایط بودجه ای و اقتصادی کشور و فضای کلی حاکم بر دولت اجازه ترسیم یک دورنمای امید بخش را نمی دهد.

تفوق ترکیب و لابی نمایندگان و استانداران در طول سالیان گذشته در کشور و استان بر هر تخصص گرایی و برنامه محوری  “استاندار” را به سمت یک مقام تشریفاتی و جزئی از نهاد قدرتمند قومیت و سهمیه بندی منطقه ای و قومی هل داده است. جمعی مدیر تکراری به لطف نزدیکی به نمایندگان ادوار  با هزینه کرد از بودجه عمومی سالهاست در مناصب حضور دارند و چه با احمدزاده و یا هر استاندار دیگر اساسا قرار و امید بر تغییر نبوده و نیست.

تغییر در اینجا صرفا برای تغییر اشخاص است که اگر غیر از این بود عملکرد و مشی کلانتری استاندار فعلی و تیم اطرافش و در راس این مجموعه تصمیم گیر یعنی احد جمالی از هر فرد دیگری اصولگرا تر بوده اند و نیازی بر این همه تعلیق و انتظار و هدررفت وقت و انرژی نبود.

این مطلب هر اندازه هم بخواهد از ناامیدی پرهیز داشته باشد ولی ناامیدی خود را تحمیل می کند و تنها دستاورد چنین فضایی هیجان زودگذر و همان تقلاها برای ماندن و یا آمدن شبه مدیرانی مشابه افراد فعلی است.
با این وجود به احترام مخاطبانی که قطعا خواهند گفت و نوشت اجازه دهید استاندار جدید کار خود را شروع کند به تاسی از آنتونیو گرامشی فیلسوف مشهور ایتالیایی ما نیز ” با بدبینی در نظر و خوش بینی در عمل” به نظاره خواهیم نشست.

منبع : کانال گلبونگ