ظهور منجی کهگیلویه از فلک الافلاک

آری سید موسی به خاطر خدماتش؛ منجی نام گرفته است. سید موسی هر چند وحی بر وی نازل نشده و عصائی ندارد و هارونی همراهش نیست اما بی شک برای مردم زجر دیده و رنج کشیده ی کهگیلویه یک پیامبر بی کتاب و یک منجی کامل است

اَفتونیوز _ نگام آن فرارسیده تا یکبار و برای همیشه، مردی منجی سرزمینش بشود و درمانی باشد بر آلام و دردهای مردان و زنان رنج دیده ی کهگیلویه ی بزرگ.
هنگام آن رسیده تا یک منجی برای رهائی دختران معصوم دیشموک و پسران رنج کشیده ی زیلائی ، برای نجات مردان سخت کوش و زنان دل سوخته ی بهمئی ؛ برای شفای دلهای زجر کشیده و مرهم دست های پینه بسته ی پدرانی بیاید که در شرجی تیرماه در بنادر کارگرری می کنند دور از زن و فرزند… منجی ظهور می کند اما نه از افق های خیالی دور و با اسبی سفید و افسانه ای، ..
منجی می آید از قلب زاگرس. از دلِ آبشار سفیدِ بیشه، از روشنای دریاچه ی گهر در طلوع سحرگاهی مه آلود، منجی کهگیلویه می آید از سرزمینی همتبار؛ از گوشه ی دیگر زاگرس.
همانطور که برای مردمان آنجا یک منجی بود و مردمان سیل زده و دلسرد و رنجدیده و زنان سوگوار پلدختر و الشتر و… را به ساحل آرامش رسانید حتما روزی که بیاید مردمان شریف و نجیب و کودکان برهنه ی کهگیلویه را نیز سر و سامانی خواهد بخشید. مردی که وقتی در استان ما بود، همه چیز در کمال احترام و تعامل حل میشد و هیچ هیاهو و جنجالی بلند نمیشد. مردی سختی دیده و رنج کشیده و از جنس تمام مردم کهگیلویه…همین مقدار سخاوتمند و همین اندازه صبور و اندیشمند. مردی با لبخندهای جادوئی؛ از قلعه ی فلک الافلاک خرم آباد می آید تا قلعه ی دیشموک و چرام و …. را خرم و آباد کند. مردی که از اهالی همین دیار است و از آب همین چشمه سارها نوشیده ودر پناه سایه بلوط های دره ی سادات به خواب خستگی برزیگری رفته و با طلوع خورشید از ستیغ کوه دَمه بیدار شده است. مردی که از ساورز و نیر چویل و لاله ی واژگون چیده، آنچنان که حرفهایش بوی لطیف چویل را می دهند. مردی که از کرامت جد جلیل القدرش امامزاده علی ع ، کریم و سخاوتمند گشته و در پناه جدش تاکنون به رادمردی و بزرگ منشی رسیده است.
آری سخن از سید موسی خادمی است. سید جالیل القدری که نوشتن از محاسن و عطوفت و تدبیرش دشوار و قلم عاجز و زبان قاصر می نماید.
سید موسی خادمی متولد۱۳۴۷ در روستای امامزاده علی ع منطقه ی سادات از توابع بخش سرفاریاب در شهر چرام می باشد. دوران طفولیتش را در آب و هوای بکر و سرشار از معنویت روستای امامزاده علی ع گذرانید و دوره ی راهنمائی و دبیرستانش را در شهرستان دهدشت سپری کردند. وی دوره ی کارشناسی اش را در دانشگاه مشهد در رشته ی مکانیک گرایش سیالات و در جوار امام مهربانی و حامی مظلومان امام رضا ع گذرانید و برای کارشناسی ارشد در رشته ی مکانیک گرایش تبدیل انرژی به شهر ادب پرور تبریز رفتند و در نهایت دکترایش را از دانشگاه ملی دفاع عالی دریافت کردند. سید موسی خادمی مدتی معاونت برنامه ریزی استاندی کهگیلویه و بویراحمد و سپس در همین پست در استان بوشهر خدمت کردند. ایشان مجددا به عنوان سرپرست شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و مدتی در هیئت مدیره و مدیر عاملی سرمایه گذاری شرکت نفت خدمت کردند. اینها سوابق سید در دولت اصلاحات بود. بعدها به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران به تربیت نسل دانش دوست همت گماشتند. در شهریور ۱۳۹۲ به عنوان استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول خدمت شدند و تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ در استان حضور داشتند. در ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ در دوره ی دوم دولت تدبیر وامید مجددا به استانداری استان لرستان منصوب شدند. سید موسی خادمی با داشتن پتانسیل جوانی و قدرت رایزنی بالا ، از معدود استاندارانی است که در میان تمام احزاب خصوصا اصلاح طلبان و اصولگرایان جای دارند. شناخت ایشان از برنامه و بودجه و اصول برنامه ها و بودجه ریزی به واسطه ی حضور در معاونت برنامه ریزی دو استانداری؛ تحصیلات دکتری در مدیریت استراتژیک و توان بالای مدیریت بحران ها و رفتار و خصائل نیکو که ناشی از تربیت صحیح و نژاد صالح ایشان میباشند ؛ از وی مدیری توانا و مردم دار ساخته است که میتوانست به یکی از وزارت خانه های کشور نیز دست یابد.
برای ایشان خدمت به مردم پست و مقام نمی شناسد چه فرماندار باشد چه وزیر. سنگر خدمت برای ایشان از تقدس بالایی برخوردار میباشد.
کارنامه ی خدمت ایشان سرشار از نقاط و نکات روشن میباشد اما بی شک مدیریت سیل زدگان استان لرستان در حادثه ی سیل ۱۳۹۸ از روشن ترین خدمات ایشان میباشد به گونه ای که ایشان از بی بدیل ترین مردان و مدیران در مدیریت سیل زدگان و پیگیری حقوق مردمان استان لرستان میباشد. در حادثه ی سیلی که همه ی زیر ساخت ها و جاده های دسترسی و آب شرب و برق و حتی اسناد مالکیت مردم را سیل با خود برده بود و در برخی روستاها با چرخبال به مردم آذوقه و آب و سایر مایحتاج میرسانید؛ سید موسی آنچنان خوش درخشید که هنوز خاطره ی مهربانی هایش را مردمان قلب زاگرس به عنوان تمثیل برای فرزندان خردسال خود تعریف می کنند.
آری سید موسی به خاطر خدماتش؛ منجی نام گرفته است. سید موسی هر چند وحی بر وی نازل نشده و عصائی ندارد و هارونی همراهش نیست اما بی شک برای مردم زجر دیده و رنج کشیده ی کهگیلویه یک پیامبر بی کتاب و یک منجی کامل است.سید موسی خادمی از لیراب تا مورخانی دیشموک از سرگچ تا گندمکار و پاتل و رودسمه و پس رش تا تنگ چویل و ابوالفارس و دره زرد و اسلام آبادو پهنوک لیکک و از دره ی سادات و پهنا لی لی و دلی مو تا کوه نیر و موندان و زی زی و توگبری و گره ای و چاسخار و طسوج چرام و پاقلعه و برم سبز و بی بی زلیخائی سوق و شیتاب و موگرمون و دم تنگ و سر کوه سیاه لنده تا الگن و المور و دالون و دره سرد و قلعه بنی و کمر دوغ چاروسا و کلگه پهن و چهاب و پیر بادامی و ادرمکان و پیر شهید کهگیلویه را میشناسد هم بزرگان و مردمانش را. هم مشکلات و معضلات و عقب ماندگی هایشان را.
سید موسی خادمی را به این دلیل منجی می نامیم که سیاست و کیاست و انسانیت و دیانت را با هم دارد. منجی است چون تا کنون بسیاری را نجات داده از کار خانه دار ورشکسته تا دامداری که دارائی اش را یا سیل برده یا گرگی به خاک و خون کشانیده است.. سید موسی فرزند عشایر است و کوچ را میشناسد، مال زیر و مال بالا را در تقویم وجودش حفظ است. صنعت و معدن و الکترونیک و مکانیک و مدیریت را به خوبی مسلط است.
منجی است چون هم علوم سنتی را می داند و هم علوم مدرن را..
منجی است چون عملگراست. منجی است چون گره های فراوانی را گشوده است.
ما مردم کهگیلویه به فضل و لطف خداوند منتظر حضور مقتدرانه و گرانمایه ی منجی سرزمین خویش در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره ی دوازدهم در سال ۱۴۰۲ در کهگیلویه هستیم و با جان و دل از سید موسی استقبال می کنیم. ما منجی خویش را در قلب هایمان نگاه می داریم تا آخرین روزی که سیاهی را با طلوع سید موسی خادمی شکست بدهیم. ما سید موسی خادمی را؛ خادمی شریف و پاکدست؛ مدیری توانا و اجرائی؛ شخصیتی مردم دار و با اصالت میشناسیم و مشتاقانه منتظر ظهور منجی در کهگیلویه ی بزرگ برای نجات سرزمینمان از فقر و تباهی و عقب ماندگی هستیم. قدومت را بر دل و چشممان می گذاریم ای منجی بزرگ.