ذوق زدگی حسینی پور برای یک دستیاری وزیر

دستیاری وزیر یا حتی بالاتر از آن هرگز مبنا و ملاک مناسبی برای تشخیص عملکرد دولت ها نیست که اگر همین ملاک حسینی پور را مبنا قرار دهیم حداقل دو دستیار هم استانی فقط وزیر ارتباطات دولت قبل داشت و از آن بالاتر استان در دولت قبل سرپرست وزارت، چهار معاون وزیر و چندین‌مدیرکل ستادی در وزارت خانه ها و سازمان های مختلف داشت.

اَفتونیوز _ بنظر می رسد سید ناصر حسینی پور یا نمی داند و یا هم‌نمی خواهد غیر از این باشد که اینک که به هر لطایف الحیلی بوده است نقش سخنران اصلی را دارد نه مجری قبل از سخنران را و هنوز اصرار دارد با همان ادبیات و کلمات از شهرستان و بعضی کار ها و زندگی شخصی اش بگوید.
در جدیدترین مورد و بعد از توئیت های خشمگینانه و بیانیه های کوتاه ش به ویژه در یک مورد مربوط به معاون آموزش و پرورش باشت که فریب یک شیطنت فتوشاپی را خورده بود، در جلسه شورای اداری استان به ریاست رئیس جمهور بعد از حمله به وزرای دولت سابق مدعی شد که مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت قبل شهروند درجه دوم بودند، ولی حالا در این دولت شهروند درجه یک شده اند. دلیل وی برای این ادعا در ارتقاء مردم استان از شهروند درجه دومی به درجه یک نیز حکم دستیاری احمد وحیدی وزیر کشور برای جوانی از روستای گناوه لری گچساران بود. شاید حسینی پور نیت دیگری داشته است ولی فارغ از قیاس دولت ها چنین قناعتی جز تقلیل خواسته های مردم و حتی تقلیل جایگاه نمایندگی مجلس چیز دیگری نیست. دستیاری وزیر یا حتی بالاتر از آن هرگز مبنا و ملاک مناسبی برای تشخیص عملکرد دولت ها نیست که اگر همین ملاک حسینی پور را مبنا قرار دهیم حداقل دو دستیار هم استانی فقط وزیر ارتباطات دولت قبل داشت و از آن بالاتر استان در دولت قبل سرپرست وزارت، چهار معاون وزیر و چندین‌مدیرکل ستادی در وزارت خانه ها و سازمان های مختلف داشت.
حتما این ادبیات یا انتخاب حسینی پور است یا چیزی است که بعد از کمی کسب تجربه تغییر خواهد کرد ولی در مجموع باید گفت ادبیات اینچنینی و شعاری نتیجه ای جز همین‌مقایسه های اشتباه و حرف ها و کل کل هیجانی نداشته و نخواهد داشت.

گلبونگ‌