سیمای رئیسی در آینه استان

اَفتونیوز _ آقای رئیسی به استان رنجور و مهجور کهگیلویه و بویراحمد نزول اجلال فرمودند و سفیران و وزیرانی به نواحی فرستادند تا مشکلات و مصائب مردم این استان را از نزدیک درک کنند و گرهی بگشایند. فی نفسه عمل محترمی است و قابل ارج نهادن و نقد دولتمردان هم نباید از دید سیاسیون و […]


اَفتونیوز _ آقای رئیسی به استان رنجور و مهجور کهگیلویه و بویراحمد نزول اجلال فرمودند و سفیران و وزیرانی به نواحی فرستادند تا مشکلات و مصائب مردم این استان را از نزدیک درک کنند و گرهی بگشایند.
فی نفسه عمل محترمی است و قابل ارج نهادن و نقد دولتمردان هم نباید از دید سیاسیون و فعالان مدنی دور بماند، شکی نیست آنچه وی و یارانش وعده کرده اند می بایست عملیاتی شود، ماهی سالی سالهایی نگذرد و بگویند نتوانستیم و نشد، برهه حساس! اجازه نداد و هکذا.
روسای جمهور قبلی هم آمدند و رفتند و کارهایی هم شد اما چهره مظلوم و مهجور و فقیر این استان آنچنان تغییری نکرد، عده ای به رانت و وصل به قدرت و امین رئیس جمهور و وزیر و کیل بودن به نان و نوایی رسیدند، عده ای هم به عادت مألوف از جایگه سیاسی پیشین خود به در آمده لباس نو پوشیدند و رنگ دیگری یافتند، ظاهراً همه چیز فروختنی است؛ اما مردم همان مردم بودند.

جناب رئیسی خود بخوبی می دانند که استخوان بندی بالا رفتن وی از نردبان قدرت ملوث است؛ میدانداران!؛ میدان! بازی را طوری طراحی کرد که جز وی کسی بر نمی آمد، درس و عبرت البته فراوان است؛ از آن هشت سال سیاست بازی خسارت بار و افسار گسیخته دولتمردان مالیخولیازده و متوهم و کسانی که مهر تائید بر ماجراجویی های آنان زدند و بر سر ایران آن آوردند که جنگهای ویرانگر هم نیاورد و اینجا و اکنون! می توان دید که دولت سوم همان مرد رفته! بر سر کار است.
آقای رئیسی بفرمایند با سوء مدیریتها و فساد مزمنی که سرتاپای کشور و بطریق اولی استان های محروم و نیز این استان محرومتر را گرفته است که فساد در هرجا که محرومتر باشد بیشتر است چه می خواهد بکند و البته شعار اصلی وی مبارزه با فساد بود ولی در عمل برخی را در مصدر و مسند نشانده اند که اتهام فساد دارند و معلوم نیست چگونه با این افراد میشود با فساد مبارزه کرد.
آقای رئیسی خود را در آینه این استان چگونه می بیند، به چه ارزیابی رسیده است؟ آیا با این دولت سوم آن رفته! که “ترمز بریده” بود و “دنده عقب” نداشت می تواند بر حل مشکلات فائق آید؟ آیا در این سفر؛ عمق محرومیت را دریافته است؟ کدام تعامل سیاسی با مخالفان خود را داشته و یا از اساس می انگارد مخالف حق ندارد؟ با گرانی و تورم پیش آمده و رو به فزونی از ابتدای روی کار آمدن تا کنون و تا بعدها چه می کند؟ و با قدرت خرید پائین مردم این استان چه خواهد کرد؟

درصدی از فروش نفت که قرار بود به این استان و شهرهای نفت خیز تعلق یابد و برای آبادانی و رفع محرومیت استفاده گردد چه می شود؟ بیکاری و مشکلات جوانان و هزاران درد دیگر را آیا کسی بازگو کرده و آیا برنامه ای دارد؟
بفرمایند در ماجرای واکسن ملی! از معاون اول آیا بازخواستی کرده اند و چرا واکسنهای خریداری شده دولت قبل را به نام این دولت مصادره می کنند؟
استان کهگیلویه و بویراحمد برای پیشرفت نیاز به بودجه کلان دارد و اگر بودجه ای اختصاص یابد، اینکه استانداری و یا نمایندگان دخل و تصرف کنند کار به جایی نمی رسد، ستادی خاص تشکیل شود و نظارت بر اجرای پروزه های احتمالی و یا اتمام طرحهای محرومیت زدایی داشته باشند و گزارش به مردم داده شود.
از درشتی سخن رنجور نشوید که سیاست ورزی جای نوازش و مغازله نیست، باید در این میدان شفافیت و سخت گیری باشد و حاکمان پاسخگو باشند.