جوابیه سید سعادت حسینی به آقایان کفایی و بلوطی و رمضانی

درود خدمت مدیریت محترم سایت افتو نیوز به پیرو بیانات آقایان باطولی و کفایی از پیشکسوتان جریان اصلاحات در حوزه گچساران. و جوابیه آقای رمضانی سخنگوی دولت اصلاحات لطف کنید این مستندات را در اختیار خوانندگان و بینندگان سایت وپیج خود قرار دهید تا مردم خود قضاوت کنند. جناب آقای عبدالله رمضان زاده با سلام […]


درود خدمت مدیریت محترم سایت افتو نیوز

به پیرو بیانات آقایان باطولی و کفایی از پیشکسوتان جریان اصلاحات در حوزه گچساران. و جوابیه آقای رمضانی سخنگوی دولت اصلاحات
لطف کنید این مستندات را در اختیار خوانندگان و بینندگان سایت وپیج خود قرار دهید تا مردم خود قضاوت کنند.

جناب آقای عبدالله رمضان زاده با سلام و احترام.

اقای رمضان زاده شاید طبق این مستندات انچه نماینده مردم محترم گچساران و باشت مدعی شده بیان داشتید، که دولت اصلاحات برای حفظ یوزپلنگ اسیایی به علت الحاق به کنوانسیون های بین المللی مسؤول است.
اما درباره چیزهایی که به جان و مال مردم مربوط است ، ارکان نظام مسؤولند. و رئیس جمهور نمی تواند درمورد همه اتفاق جزیی ورود پیدا کند،چرا که به کارهای کلان نمی رسد. ایا این جواب شما که بشکل تلویحی بیان داشتید که به شما مربوط نیست بغیر از همان است که به شهروند درجه یک و دو جامعه را تقسیم کرده اید.
ایا اگر اتفاق مشابهی برای یک آقازاده(زالوزاده) می افتاد همین جواب می دادید؟

حال جناب آقای رمضانی که بعد از قریب به دودهه در مقام رد این موضوع برآمده، ایا در ان زمان از روزنامه ابرار و سر دبیر ان شکایتی داشته ، ایا توانسته در مقام رد این ادعای روزنامه ابرار بر آید؟

اگر چنین بوده،مستندات ان را ارسال، یا کلیپ ان جوابیه به خبرنگار که از مرگ هاجر نویدی از ایشان سوال داشتند ارسال،اگر جواب غیر این بود که جراید منتشر کردند بدون شک سید ناصر حسینی جسارت عذرخواهی از ایشان را دارند.
اگر هم نتوانستند،از ایشان انتظار عذرخواهی ندارم اما ،همشهریان خودم جناب آقایان باطولی و کفایی به علت پذیرش سخنان رمضان زاده و نگاه حزبی به این موضوع از مردم و نماینده گچساران و باشت عذرخواهی کنند.
مخلص شما سید سعادت الله حسینی پور ده بزرگ.