جنگ اصولگرایان گچساران به رسانه‌ها کشیده شد

فارغ از هر گونه قضاوت وپیش داوری جای سئوال اینجاست چگونه میشود کسانی که در فاصله نه چندان دور در اتحادی مداوم هم قسم بودند ولی در پیروزی ، شمشیر را از رو می کشند ؟؟؟


افتونیوز – اردشیر کیانی

پس از پیروزی جناح اصولگرا در انتخابات گچساران و باشت ، این از هم گسیختگی در جناح اصولگرا به وضوح پیدا بود ،اما بروز و پیداش این نزاع درون جناحی کمی زودتر از موعد معمول صورت پذیرفت .

،اردلان زینل زاده شهردار اسبق گچساران وکاندیدای نا فرجام نمایندگی مجلس با انتشار نامه ای در رسانه های استان به بررسی واژه انقلابی گری وانقلابی نما پر داخته ،زینل زاده که در ابتدای شکل گیری جریانات انتخابات با احتیاط وبدون هر گونه جهت گیری آشکار ، با جناح حاکم و صاحب قدرت در شهرستانهای باشت و گچساران در پی استفاده از شرایط بر آمد، غافل از اینکه قدرتمندان آن روز حاضر به تقسیم قدرت خود حتی با هم کیشان خود هم نیستند چه رسد به چهره ای که در میان اصولگرا یان هم از پایگاه جناحی برخوردار نیست،این کشمکش ادامه داشت تا بالاخره اقبال به کاندیدای جوان صورت خوش نشان داد وکاندیدای جوان وجانباز وآزاده ی گچسارانی بر صندلی سبز بهارستان تکیه زد .

فارغ از هر گونه قضاوت وپیش داوری جای سئوال اینجاست چگونه میشود کسانی که در فاصله نه چندان دور در اتحادی مداوم هم قسم بودند ولی در پیروزی ، شمشیر را از رو می کشند ؟؟؟ این نگاه و اینگونه رفتارها معمولا زمانی رخ میدهد که پای تقسیم غنائم در میان باشد ، حال چگونه است که در اولین روزهای حاکمیت این جریان و به کار گماردن استانداری از همان حوزه در چنین شرایط مطلوبی برای آن حوزه از استان کهگیلویه و بویر احمد طبل انشقاق وجدایی وتخریب هم‌رزمان قدیم به صدا درمی آید ،
آیا اکنون که مجمع نمایندگان استان با گذشت از مواضع حوزه انتخابیه خود به یک گچسارانی اعتماد کرده و دولت نیز به چنین انتخابی لبیک گفته شرط بلاغ چیست ؟

البته نداشتن شهردار برای شهری چون گچساران یک فاجعه است اما اگر کمی منصف باشیم باید به علل رد صلاحیت شهردار انتخابی شورای محترم شهر گچساران توسط وزرات کشور چشم باز کنیم ،آیا این احتمال نمی رود که در این پروسه اعمال نظر شده وبا رای مردم و شورا بازی شده ؟؟

ملاک انقلابی گری را در عمل افراد باید جستجو کرد نه در شعار این حقیقتی روشن است، عمل سیاستمداران انقلابی یکی از شاخص هایش موضع گیری به موقع وشفاف در مقابل تحولات اجتماعی است .

از شما میپرسیم مواضع چه کسانی در سنوات گذشته آمیخته با منافع شخصی بوده ،اکر کمی به گذشته برگردیم خواهیم یافت که انقلابی چه کسی است وانقلابی نما چه کسی ،اگر چه قطع یقین همه ی انسانها دچار خطا واشتباه میشوند ولی میزان اشتباهات استراتژیک در طول مسیر را باید رصد کرد تا به یک منطق قابل ارائه برسیم.