فرازبام خائیز بیرقدار استان چهار فصل

فراز بام خاییز دهدشت، این نام را به خاطر بسپارید چرا که تا سال های سال بیرق دار ورزش استان چهارفصل خواهد بود.

اَفتونیوز _ در روزی که ثانیه ها همچون تازیانه ای ناسپاس سخت بر گرده ی استوار مردان بلاد شاپور می نواخت مردی با صلابت و دنیا دیده در جلوی آن ها کوس قهرمانی ‌و یکه تازی سر می داد.
ثانیه هایی که همچون سال می گذشت و سنگینی نگاه و گاه ناجوانمردی کمر هر مبارزی را به خاک می مالید.
اما این گوی و این میدان بزرگ مردانی بود که در واپسین ثانیه با دستانی افراشته همچون ستون های تاریخ آریوبرزن راه بر حریف قدر و رقیب بدقلق اما رفیق بستند.

بلندقامتان آن بلاد، بیرق داران و طلایه داران غیرت و ابهت دیار آریوبرزن و خطه زاگرس در کارزار توپ و تور نه فقط درس پیروزی بلکه راه و رسم جوانمردی را نیز به حریفان آموختند.
این عقاب های خاییز دهدشت که بر فرازِ بام هندبال قهرمانی جوانان کشور یکه تازی می کنند نوید دهنده روزهای پرشور و بسا فراتر از انتظاری بر تارک خمیده و بی رمق ورزش این استان هستند.
اما این جلال و شکوه قهرمانی میسر نمیشد جز با وجود مرد و مردانی از جنس مردم و در قلب مردم.
مردانی که رندانه و مستانه ایستادند و جنگیدند و کوس قهرمانی را از گام نخست بر فراز قلعه های دور از ذهن و باور نواختند.
مردی مجید و فتاده همچون دنا و خاییز پرشکوه و باعظمت که نه همچون دگران با تکیه بر جاه و جلال و هیمنه دیگران و فقط ایستاده بر عزم و قلب و مام وطن قدم بر این راه گذاشت و مردانه نام بلند مردان خطه چهارفصل را باز بر پیشانی ورزش قهرمانی وطن هک کرد.
افتان و خیزان، گاه و بیگاه و اما و اگرها جایی در قاموس و باور این مردان ندارد و همین بس که به وقت رستگاریشان همه نام ها و تام های توپ و تور به احترامشان ایستادند و کلاه از سر برداشتند.
خاییز قهرمان شد تا آخرین جام یک فرمانده روس در دیار آریوبرزن کیلومترها دورتر از خانه در پیشخوان افتخاراتش خودنمایی کند و پیرمرد چشم آبی با دلی توام با خاطره های سراسر شیرین و سر ریز از افتخارات رحیل سفر بربندد.
اما سرگی نیکولنکوی روس میراثش در بلاد شاپور نه فقط ورزش و بلکه انسانیت و ابهت یک مربی کارکشته بود و فرش قرمز همیشه پهن خطه زاگرس برای این مرد گواه این ادعاست.
در غروب دوازدهمین روز مهر آن مرد همچون ژنرالی کار کشته با گردنی افراشته و قدم هایی آرام زمین نبرد را ترک کرد و ناقوس پایان نبردش در مستطیل دست و توپ برای فرزندان زاگرس نواخته شد.
فراز بام خاییز دهدشت، این نام را به خاطر بسپارید چرا که تا سال های سال بیرق دار ورزش استان چهارفصل خواهد بود.
سید امین صداقتی نیا
چهاردهم مهرماه ۱۴۰۰