از جوانان (خودم) استفاده کنید/ تحلیلی بر جلسات نخبگان و جوانان با استاندار، وزیر کشور و رئیس جمهور

در چند سال اخیر و در سطح کشور تاکیدات زیادی بر جوانان‌ شد اما در عمل خرق عادتی انجام‌ نشد که در کهگیلویه و بویراحمد استاندار بخواهد آن را تکرار کند.

اَفتونیوز _ این روزها در هر نشستی در استان شاهد سخنرانی چند جوان تکراری و تاکید آنها بر استفاده از جوانان با پسوند های دوباره رایج شده در ادبیات سیاسی کشور چون انقلابی و جهادی آن هم در سطوح‌ عالی مدیریتی هستیم. جوانانی که بعضا فاقد هرگونه سابقه اجرایی و حتی بدون رابطه استخدامی با دولت هستند و بعضی تاکیدات در سطح کشور را یا اشتباه تفسیر کرده اند یا خوب می دانند چه می گویند و می خواهند یک شبه ره صد ساله را بپیمایند.
البته که اشتغال حق طبیعی هر جوانی است اما ارتقا در شغل و کسب جایگاه های مدیریتی مشروط به تجربه اندوزی و کسب موفقیت در موقعیت فعلی است. نمی توان با سروصدا و روشن کردن‌ میکروفون و کبری و صغری کردن مسئولیت ‌گرفت.
نکته جالب آنکه این چند جوان تریبون به دست نیز منظورشان جوانان به صورت عام‌ نیست بلکه هر کسی از گفتن‌ جوانان شخص خود را منظور دارد.
جوانان باید قبل از هر چیز مطالبه شغل داشته باشند و بعد از طی مراحل اداری و کسب تجربه وارد پروسه پذیرش مسئولیت و مدیریت شوند. برای شروع و تمرین مدیریت نیز بهترین راه همکاری در سطوح کارشناسی در حوزه تخصصی تحصیلی است نه اینکه در ابتدای راه با قرار دادن‌ نام خود در لیست گمانه زنی های ساختگی رسانه ای دنبال غیرممکن ها بود.
در چند سال اخیر و در سطح کشور تاکیدات زیادی بر جوانان‌ شد اما در عمل خرق عادتی انجام‌ نشد که در کهگیلویه و بویراحمد استاندار بخواهد آن را تکرار کند.

البته این خواسته ها و جلسات هم اندیشی همیشه مرسوم بوده است و نکته های ظریف سخنرانان توسط استاندار با دقت تمام و با تکان دادن سر به نشانه تایید، یادداشت و پاسخ داده می شوند اما در عمل و بزودی شاهد تداوم بکارگیری های سلیقه ای و موردی این و آن خواهیم بود.
مهم تر از همه این تعارفات جوانان امروز نیاز به کار و رفع مشکل بیکاری دارند و حتی با سپردن چند مسئولیت به چند جوان بحران بزرگ بیکاری در کشور حل نخواهد شد.

گلبونگ