مسئولیت جدید رئیس اسبق دانشگاه یاسوج در وزارت علوم/ «ارژنگ» معاون سازمان دانشجویان کشور شد

رئیس اسبق دانشگاه یاسوج در وزارت علوم مسئولیت گرفت. به گزارش افتونیوز، اردوان ارژنگ رئیس دانشگاه یاسوج در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون امور دانشجویان داخل سازمان دانشجویان کشور منصوب شد. ارژنگ معاون دانشگاه یاسوج در دولت خاتمی بود و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت ۸ سال ریاست دانشگاه یاسوج را بر […]


رئیس اسبق دانشگاه یاسوج در وزارت علوم مسئولیت گرفت.

به گزارش افتونیوز، اردوان ارژنگ رئیس دانشگاه یاسوج در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون امور دانشجویان داخل سازمان دانشجویان کشور منصوب شد.

ارژنگ معاون دانشگاه یاسوج در دولت خاتمی بود و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت ۸ سال ریاست دانشگاه یاسوج را بر عهده داشت.

همچنین ارژنگ در دولت روحانی نیز به عنوان معاون آموزشی دانشگاه میبد فعالیت می کرد.

وی دارای دکتری فقه و حقوق اسلامی بوده و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد یزد است.

در دوران ریاست ارژنگ در دانشگاه یاسوج، مسایل و حاشیه های فراوانی اتفاق افتاد که از جمله مهمترین آنها میتوان به اعطای بورسیه به افراد خاص (که به اسم بورسیه های غیرقانونی در مجلس و جامعه مطرح شد) اشاره کرد.